Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pohár Behej.com: "Výplaz" na Lysou horu

Ivo Domanský | 15.05.2007 | přečteno: 12423×

Víte, kolikrát „starý ještěr“ Petr Bezruč vylezl na královnu Beskyd Lysou horu (1323 m)? Prý těchto „výplazů“ bylo několik stovek a některé určitě začínaly v tehdy zapadlé horské vísce Ostravici. Po silnici i po lesních cestách se v jeho stopách vydají v sobotu 26. května účastníci třetího ročníku Běhu na Lysou horu.

Co závodníky na 9200 m dlouhé trati (pouze juniorky pob?ží kratší tra? se startem poblíž hospody U Zbuja) se sou?tem stoupání plných 927 m ?eká?

První metry z místa startu, kterým je fotbalové h?išt? Sokola Ostravice, vedou po asfaltu, záhy však silnici nahradí terén. Bonbónkem bude asi 400 m dlouhé stoupání po sjezdovce p?ibližn? na 4. kilometru. Na lesních cestách pokrytých v?tšinou jehli?ím nebo šotolinou se b?žci ?asto potkají s turisty, pro které je vrchol nejvyšší foto: X-AIR Ostravahory Beskyd lákavým cílem, a snad se najdou i n?kte?í, co závodníky povzbudí.

B?h na Lysou horu po?ádá oddíl vytrvalostních a exrémních sport? X-AIR Ostrava, jehož ?lenkou je i dvojnásobná mistryn? Evropy v b?hu do vrchu Anna Pichrtová. Pokud bude do té doby zdravotn? v po?ádku, nebude na startu ani letos chyb?t a bude obhajovat lo?ské vít?zství, kdy zde na sou?asn? po?ádaném mistrovství republiky zab?hla rekordní ?as 52:16 min.

Mezi muži se m?žeme t?šit na vrcha?e z AK Krom??íž Karla Šestáka z X-Air Ostrava ?i Pavla Brýdla z SK Nové M?sto nad Metují.

V lo?ském mistrovském závod? startovalo 231 b?žc?, což jasn? dokazuje oblibu b?hu do vrchu v naší republice. Letos jich možná bude pon?kud mén?, ale už k dnešnímu dni je p?ihlášena více než stovka b?žc? a b?žky?, mezi nimiž najdeme i jména p?edních závodník? v Poháru Behej.com.

Vzdálen?jší závodníci mají možnost ubytování z pátku na sobotu, podrobnosti najdete p?ímo v rozpise závodu. Start žen je plánován na 10:30 hodin, muži vyb?hnou o necelých sedm minut pozd?ji (handicap je ur?en ?asovým rozdílem meAnna Pichrtová (foto: X-AIR Ostrava)zi prvním mužem (Filip Ospalý) a ženou (Anna Pichrtová) v lo?ském ro?níku.

N?kte?í tragédi (ale i netragédi, jako nap?. já) mohou po?ítat s tím, že se na Lysou vyplazí v ?ase p?evyšujícím ?asy vít?z? o více než 100%.  Navíc musí všichni ú?astníci bez rozdílu v?ku a pohlaví po?ítat se zpáte?ní cestou p?šky, jelikož na vrchol Lysé hory nesm?jí jezdit žádná motorová vozidla.

Jakou kompenzaci chystají po?adatelé za tyto útrapy? Hodnota finan?ních cen pro všechny kategorie ?iní 35000 K?, p?edem p?ihlášení borci dostanou u prezentace pam?tní tri?ko, na vrcholu bude ob?erstvení a dole mohou zase vyhrát n?kterou z p?kných cen v tombole.

A po?así? Loni nebylo v?bec p?íznivé, takže letos m?že být jenom lepší. A snad nemusíme zd?raz?ovat, že celá tra? leží v Chrán?né krajinné oblasti Beskydy a šetrné chování v??i jarní p?írod? je proto samoz?ejmostí.

Ivo Domanský


Oficiální stránka po?adatele

Základní údaje o závodu z Termínovky

Diskuzní téma k závodu na fóru 

Fotogalerie z lo?ska

Lo?ské výsledky

Pravidla poháru Behej.com

Pr?b?žné po?adí poháru


Sponzoring dosud p?islíbily tyto firmy:


Estimdrinks, EnervitV jednání jsou:
adidas
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com