Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běh na Lysou horu: Královna obhájila

Radek Narovec | 26.05.2007 | přečteno: 12917×

S více než tříminutovým náskokem dorazila do cíle třetího ročníku Běhu na Lysou horu Anna Pichrtová z X-AIR Ostrava v čase 53:59, ruku v ruce s Ondřejem Horákem (AK Asics Kroměříž), vítězem mužské kategorie finišujícím v čase 47:02. Muži startovali s téměř sedmiminutovým odstupem za ženami. Přidány snímky do fotogalerie a odkaz na průběžné pořadí Poháru Behej.com

Pichrtová tak obhájila prvenství z lo?ského ro?níku. Druhou ženou v po?adí byla Iva Milesová z AC Kovošrot Praha (57:01), t?etí se na vrcholu 1323 m vysoké hory objevila Pavla Havlová z PSK Olymp Praha (58:05).

DrPavla Matyášová pronásledována Ivou Milesovou (foto: Behej.com, Jitka Narovcová)uhým mužem se stal Polák Andrzej Dlugosz z MKN Muszyna (48:06) a t?etí dokon?il Ji?í Žák z VSK VŠB-TU Ostrava v ?ase 49:11.

B?h na Lysou horu, dlouhý 9200 m a se sou?tem stoupání 927 m, je jednou z nejt?žších ?ástí vrcha?ského poháru. První metry z místa startu vedou sice po rovin? a po asfaltu, záhy však silnici nahradí terén.

Bonbónkem je asi 400 m dlouhé stoupání po sjezdovce p?ibližn? na 4. kilometru. Na lesních cestách pokrytých v?tšinou jehli?ím nebo šotolinou se b?žci ?asto potkají s turisty, pro které je vrchol nejvyšší hory Beskyd lákavým cílem. Aby toho nebylo málo, poslední kilometry potrápí závodníky nep?íjemný terén se spoustou kamen?.

„Sjezdovku jsem rad?ji vyšla, tam nemá moc smysl závodit,“ ?ekla v cíli druhá Iva Milesová, rovn?ž skv?lá vrcha?ka.

B?h na Lysou horu po?ádá oddíl vytrvalostních a extrémních sport? X-AIR Ostrava, jehož ?lenkou je i dvojnásobná mistryn? Evropy v b?hu do vrchu Anna Pichrtová, která se 3. ?ervna pokusí v americkém San Diegu o zdolání ostrého kvalifika?ního limitu pro ú?ast na mJosef Krej?í (foto: Behej.com, Jitka Narovcová)aratonu na letošním mistrovství sv?ta. 

„Na kopce jsem te? v?bec netrénovala, tak nevím, co mám v?bec o?ekávat. Soust?edím se na maraton,“ uvedla p?ed startem Anna Pichrtová.

Letošního ro?níku se zú?astnila necelá dvoustovka b?žc?, tedy mén? než lo?ských 231 závodník?, to se ovšem Lysá hora konala jako mistrovství republiky v b?hu do vrchu. Úmorné vedro znemožnilo vylepšení tra?ových rekord? a navíc Filip Ospalý, lo?ský vít?z, v sobotu nestartoval.

Hladký pr?b?h závodu, skv?lá organizace a p?íjemná atmosféra akce však vytvá?ejí prostor do budoucna pro mnohem vyšší ú?ast. B?h na Lysou horu je závodem mladým a jist? si rychle vybuduje pevné místo v domácích termínovkách.

Z ú?astník? Poháru Behej.com se v Ostravici objevili oba líd?i, Jaroslava Pokorová i Marcel Ungr, a udrželi nebo dokonce si posílili odstup na další v po?adí. P?esné po?adí poháru bude k dispozici v pond?lí.

Radek Narovec


Oficiální stránka po?adatele

Základní údaje o závodu z Termínovky

Kompletní výsledky 

Fotogalerie

Diskuzní téma k závodu na fóru 

Pravidla poháru Behej.com

Pr?b?žné po?adí poháru


Sponzoring Poháru Behej.com dosud p?islíbily tyto firmy:

Estimdrinks , Enervit 
V jednání jsou:
adidas , Vavrys (Craft)
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com