Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Trénink na 10 km: intervalový trénink

Miloš Škorpil | 11.09.2006 | přečteno: 19597×

V dnešním díle se zastavíme u intervalového tréninku. Typickou ukázkou jsou opakované 400m úseky s meziklusem (MK) nebo mezichůzí (MCH) 200 či 400 m. 

Tento typ tréninku je odkazem Emila Zátopka, který však při svém tréninku dokázal zvládnout i 80×400 m. Dokud běhal „jen 80 opakování“ dokázal se zlepšovat. Bohužel byl přesvědčen, že dalšího zlepšení lze dosáhnout jen dalším zvýšením počtu odběhaných úseků, až se zastavil u 120 opakování s nepříjemným zjiš­těním, že naopak rychlost ztrácí.

Principem intervalového tréninku je, že dokážeme ve vysoké intenzit? zvládnout celkov? dosti velkou tréninkovou porci. 

Intervalový trénink nás však i vhodným zp?sobem dokáže p?ipravit na zm?ny tempa b?hem závodu a nau?í náš organismus rychlé regeneraci. V kone?ném d?sledku za pomocí intervalového tréninku dokážeme zlepšit jak rychlost tak celkovou výkonnost. 

Mnohým z vás se intervalový trénink zajídá. Pokud pat?íte mezi tuto b?hající v?tšinu, stejn? byste se nem?li tomuto tréninku vyhýbat. 

Zkuste mu p?ijít na chu? tím, že si za?nete hrát s rychlostí, to znamená budete b?hat fartlek. Není to nic obtížného, praktikujte jej t?eba následovn?: první 2 – 3 km b?žte voln? 55 – 60 % maximální tepové frekvence (TF max). 

Pak si za?n?te hrát. Hele, kopec, frrrrrrrr a jedu, co to jde. Naho?e zvolním a nechám tep zase zklidnit. Te? se to naopak lomí z kopce, to je zase d?vod se do toho op?ít. 

Když takto budete b?hat 2× týdn?, brzy zjistíte, že se na tyto tréninky za?ínáte najednou t?šit a co víc, zjistíte, že hlavn? v závod? jste schopni podat lepší výkon.

Klikni na tabulku pro zv?tšení:
Klikni pro detail

Ve st?edu, ?tvrtek a v ned?li, kdy máte v tréninku uveden volný b?h, je možné tento volný b?h nahradit jízdou na kole, plaváním, turistikou nebo jakoukoliv jinou sportovní aktivitou, kterou máte rádi. Nem?li byste ji však provád?t s maximálním nasazením, nebo? tento trénink má hlavn? regenera?ní charakter. MK=meziklus.

Miloš Škorpil