Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

AC Moravská Slavia Brno: Stoletý klub s hvězdným ultravytrvalcem

AC Moravská Slavia Brno: Stoletý klub s hvězdným ultravytrvalcem
foto: archív AC Moravská Slavia Brno

Radek Leszczynski | 06.03.2009 | přečteno: 8550×

Díky výsledkům ultravytrvalce, Dana Orálka – vítěze ankety behej.com „Vytrvalec roku 2008“ a běžkyně Ivany Martincové, se název klubu AC Moravská Slávia Brno pravidelně objevuje v popředí výsledkových listin vytrvaleckých běžeckých závodů. Jaké mají atleti v klubu podmínky? S jakými problémy se naopak potýkají?

V Brn? funguje ?ada atletických ?i jiných sportovních klub?. Málokterý se však m?že pochlubit tím, že funguje už více než 100 let. Klub v novodobé historii již p?es 20 let vydává klubovní atletickou ro?enku. Vede dlouhodobé tabulky výkon? po disciplínách, dosažených atlety klubu od po?átku až do dnešních dn?. P?edsedou výkonného výboru a zárove? vedoucím „A“ družstva muž? je Ladislav Zouhar. 

„Klub nemá žádné profesionální trenéry a funkcioná?e a ?innost v n?m je na dobrovolné bázi, p?esto se snažíme oslovovat další mladé adepty atletiky formou náborových leták?, po?ádáním tradi?ních závod?, jako je B?h Novým Lískovcem, Silvestrovský b?h, prázdninové závody na dráze,“ ?íká Ladislav Zouhar.

B?ŽECKÉ SKUPINY

B?žci v Moravské Slavii trénují v p?ti skupinách. Skupina trenéra Františka Nemetze ?ítá sedm jmen, mezi nimiž nechybí Ivana Martincová, lo?ská mistryn? ?R v maratonu.  Jedná se p?evážn? o individuální trénink, ale za?azovány jsou i tréninky spole?né.  Jednou ro?n? pak vyjížd?jí na spole?né soust?ed?ní. Skupinu Ing. Michalela Nejedlého tvo?í p?edevším míla?i a vytrvalci, mezi nimiž najdeme jména Jana ?ábelková, Lukáš Olejní?ek, Milan Hrazd?ra, Martin Ku?era. T?etí skupinu vede trenér Mgr. Petr Pun?ochá? a je zam??ena p?edevším na sprintery. Ve skupin? má Pavlu H?ivnovou, Kristýnu Houdkovou a donedávna Kate?inu ?echovou.  Petr zárove? p?ipravuje b?žecký trénink triatlonist?m Filipu Ospalému, Tomáši Servitovi a Vojt?chu Papežovi. Mládežnickou skupinu b?žc? vede trenérka Monika Olejní?ková. A poslední „sólo skupinu“ vede Mgr. Ji?í Šmiták. Ten se v?nuje momentáln? pouze veteránské vytrvalkyni Alen? Krchákové.

HV?ZDY KLUBU A JEJICH VÝSLEDKY

Nejv?tší sou?asnou vytrvaleckou hv?zdou je v Moravské Slávii Daniel Orálek (*1970). ?lenem AC Moravská Slávia je už od roku 1998. Jeho osobní rekordy jsou obdivuhodné. Za zmínku ur?it? stojí 10 000 m za 29:50,28 (1994), p?lmaraton za 1:04:33 (1994), hodinovka na dráze 18,43 km (2006), maraton 2:29:19 (2008), 100 km silnice 7:00:20 (2008) a 24 hodin na dráze 205,979 km (2007). Je Mistrem republiky v b?hu na 10 000 m (1990) a v silni?ním b?hu na 100 km (2005, 2007 a 2008). V roce 2008 vybojoval na M?R v maratonu bronzovou medaili a páté místo na Mistrovství ?R p?lmaratonu.

Dan je také správcem webových stránek klubu a vášnivým fotografem. Své „ultra“ schopnosti prodává na ME a MS v b?zích na 100 km nebo na 24 hodin a je v nich ?ím dál úsp?šn?jší. V roce 2008 zvít?zil v závod? Castel Bolognese na 50 km (3:02:00), prvenství získal i v závod? na 100 km ve Winschotenu (ve výše uvedeném osobním rekordu 7:00:20).

Filip Ospalý (nar. 1976) Do klubu p?išel v roce 2003 z VSK Univerzity Brno a startuje hlavn? na tratích 5 a 10 km a b?zích mimo dráhu. Je reprezentantem a olympionikem (2000, 2004, 2008) v triatlonu, a také šestinásobným mistrem ?R v triatlonu a zárove? ?lenem EKOL Team Brno. Mnohé p?ekvapil v roce 2006, když se stal mistrem ?R v b?hu do vrchu.

Zden?k Morav?ík (*1962) reprezentoval ?eskou republiku na MS v krosu v roce 1987 a dále také na MS v duatlonu ve švýcarském Afolternu v roce 2004.

Ženskou hv?zdou je Ivana Martincová (*1963). Od roku 1997 b?há za Moravskou Slavii. V roce 2001 ub?hla maraton za 2:44:58. Na veteránském MS v b?hu do vrchu obsadila v r. 1999 2. místo. Je držitelkou klubových rekord? na všech vytrvaleckých tratích. Na 10 km ?asem 36:55,11 min., v p?lmaratonu za 1:19:12 hod. Ivana je vít?zkou Košického maratonu (2000) a ?ty?násobnou Mistryní ?R v maratonu (2003, 2005, 2006, 2008).

Jana ?ábelková (*1984), která do klubu p?estoupila v roce 2006 z ACP Olymp Brno, je také držitelkou mnoha klubových rekord?. Uve?me alespo? ten na 1 míli za 5:14,15 min. Na M?R v krosu vybojovala v roce 2008 v kategorii žen bronzovou medaili. 

Z nedávných výborných výkon? dalších atlet? klubu je t?eba zmínit také Pavlu H?ivnovou, která se objevila v roce 2007 na ME do 22 let a reprezentovala ?R ve štafet? 4× 100 m. Družstvo muž? a žen p?sobí v 1. atletické lize. Družstvo mladších žáky? se stalo vicemistryn?mi Moravy a Slezska pro rok 2008. V nové sezón? budou klub a ?R reprezentovat sprinterky Pavla H?ivnová, Kate?ina ?echová a vytrvalec Daniel Orálek. Ladislav Zouhar ale také p?iznává neúsp?ch: „Po 12 letech družstvo muž? „B“ sestupuje z první ligy do druhé. V první lize p?sobilo v letech 1997–2008.“ V letech 1997–2002 p?itom družstvo bojovalo v kvalifikaci o postup do extraligy.

FINAN?NÍ MOTIVACE ATLET?

 „Klub nemá žádného ryze profesionálního atleta. Ti závodníci, kte?í v sout?ži družstev muž? a žen získají n?jaké body, obdrží na základ? získaných bod? ur?itý finan?ní p?ísp?vek, který mohou využít na nákup vitamín?, regenera?ních p?ípravk?, sportovního vybavení,“ ?íká Ladislav Zouhar.

?LENSKÁ ZÁKLADNA, ZÁZEMÍ A FINANCE          

Momentáln? má klub celkov? 191 ?len?. Nejvíce ?len? je v t?ch hlavních: muž? (77) a žen (32). V juniorech je to už o poznání slabší, celkov? pouze 12 ?len?. Klub myslí i na p?ípravku a žáky. Tam se pod vedením Moniky Olejní?kové p?ipravují více než t?i desítky d?tí.

„Podmínky máme obdobné jako mnoho atletických klub? na Morav?. Velkou m?rou p?ispívá na ?innost statutární m?sto Brno, Brn?nské t?lovýchovné sdružení, Ú?ady m?stských ?ástí Brno-Kohoutovice a Nový Lískovec. Generálního sponzora bohužel nemáme. V lo?ském roce jsme o hlavního oficiálního partnera klubu p?išli. Na zabezpe?ení námi po?ádaných akcí se podílí n?kolik drobných sponzor?. Poda?ilo se nám postavit vlastní šatny se zázemím a zrekonstruovat atletickou dráhu a sektory,“ ?ekl Ladislav Zouhar k sou?asné ekonomické situaci klubu a jeho zázemí. Klub vlastní stadion jen z jedné t?etiny, zbytek pat?í SK Moravská Slavia Brno-fotbal. Zimní p?ípravu mají atleti zajišt?nu v t?locvi?nách, v tunelu a za nep?íznivých podmínek i na velodromu. Stále však citeln? chybí dobudování ná?a?ovny s posilovnou.

PLÁNY A CÍLE

Vedení klubu v ?ele s Ladislavem Zouharem chce p?edevším zabezpe?it jeho chod. „Jde prost? o to, aby se ?lenové mohli p?ipravovat v kvalitních podmínkách pod dohledem zkušených trenér?. To znamená, že chceme také pokrýt sout?že družstev nejen v kategorii dosp?lých, ale i v žactvu, stejn? tak i jezdit na mistrovské sout?že jednotlivc? v hale, dráze, silnici a krosu v rámci ?eské republiky i Jihomoravského kraje,“ dodal p?edseda klubu na záv?r.


Web klubu

Seznam atlet? a trenér? klubu

Reprezenta?ní starty ?len? klubu

Hv?zdy v historii klubu 

Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 06.03.2009 14:35:12

Jen drobná oprava. V roce 2007 uběhl Daniel Orálek v Kladně za 24 hodin 221.882 km. Ovšem netuším, jestli je to jeho osobák.

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 06.03.2009 14:36:48

Omlouvám se, až teď jsem si všiml, že jde o rekord na dráze.

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.

administrator 03.04.2010 13:32:47

Díky výsledkům ultravytrvalce, Dana Orálka – vítěze ankety behej.com „Vytrvalec roku 2008“ a běžkyně Ivany Martincové, se název klubu AC Moravská Slávia Brno pravidelně objevuje v popředí výsledkových listin vytrvaleckých běžeckých závodů. Jaké mají atleti v klubu podmínky? S jakými problémy se naopak potýkají?


Odkaz na článek
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.