Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Trénink na 10 km: předcházejte zraněním

Miloš Škorpil | 18.09.2006 | přečteno: 10499×

Nejčastější příčinou běžeckých zranění je přemíra intenzity v našem tréninku. To pramení z uspěchanosti doby. Stále jsme v časové tísni a když už si najdeme čas sami na sebe a na trénink, chceme celý trénink odběhat v maximální intenzitě. 

Vypadá to celkem logicky – ?ím víc toho stihnu nab?hat v tréninku, v co nejvyšší intenzit?, tím rychleji dokáži odb?hnout závod. Absolvujeme-li však všechny tréninky ve stejné a vysoké intenzit?, kupodivu zjistíme, že nejenže se naše ?asy v závodech nezlepšují, ale ?asto klesají. 

To je ješt? ta lepší varianta. Tou horší pak m?že být, že se za?neme potýkat se zran?ními, které mají jedinou p?í?inu – p?etížení. Naše t?lo nedokáže reagovat na zát?ž rovnom?rn?. 

Nestejn? rychle se buduje svalová jako kostní hmota. To je pak p?í?inou tolik ?astých únavových zlomenin. Také naše vazy a klouby nejsou schopné nám vše tolerovat. Bu?te opatrní!

Klikni na tabulku pro zv?tšení:
Klikni pro detail

Ve st?edu, ?tvrtek a v ned?li, kdy máte v tréninku uveden volný b?h, je možné tento volný b?h nahradit jízdou na kole, plaváním, turistikou nebo jakoukoliv jinou sportovní aktivitou, kterou máte rádi. Nem?li byste ji však provád?t s maximálním nasazením, nebo? tento trénink má hlavn? regenera?ní charakter. MK=meziklus.

Miloš Škorpil