Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Trénink na 10 km: běh a poznávání

Miloš Škorpil | 13.11.2006 | přečteno: 5472×

Je čas čekání, čas přijímání a obdarovávání, čas radosti a smutku, čas naděje i beznaděje, čas vstávání a usínání, ale také čas poznávání. Celý život se potýkáme s časem a většinou s ním prohráváme na celé čáře. Pořád nadáváme, že nemůžeme nic stihnout a přitom se stačí jen na chvilku zastavit a podívat se kolem sebe. 

Nakonec se ani nemusíme zastavovat, sta?í se jen kolem sebe po?ádn? koukat a najednou uvidíte kolem sebe krásu, život, hudbu, tanec, radost a smích. A to i ve chvíli, když zrovna ?ekáte p?ed závodem ve front?, abyste si ulevili.

Ptáte se: „Pro? b?háš okolo ?eské republiky?“

Odpovídám: „Protože rád poznávám.“

Ptáte se: „Pro? b?háš na akcích jako je New York ?i Boston?“

Odpovídám: „Protože rád poznávám.“

Ptáte se: „Pro? d?láš p?i závodech PIMu vodi?e?“

Odpovídám: „Protože rád poznávám.“

Ptáte se: „Pro? b?háš závody v Kot?h?lkách?“

Odpovídám: „Protože rád poznávám.“

Zdají se vám moje odpov?di stejné? Chyba lávky. Na b?hu okolo ?eské republiky poznávám své hranice možností. P?i b?hu na velkých b?žeckých akcích poznávám atmosféru, kterou nelze nikde jinde zažít. Když d?lám vodi?e, poznávám nové p?átele. P?i závodech v Kot?h?lkách poznávám, že i na malých závodech lze prožít to, co prožívám na t?ch velkých – radost, že jsem a že stejné prožívají i ti, co jsou tu dnes se sebou. 

Slovo na záv?r je z pera G.K. Chestertona a zní: „Civilizace už p?edb?hla lidskou duši a produkuje tak rychle, že se ani nesta?íme zamyslet, natož pod?kovat.“

P?eji vám krásné prožívání všech vašich dn? a d?kuji, že mohu být.

Miloš Škorpil

Klikni na tabulku pro zv?tšení:
Klikni pro detail

Ve st?edu, ?tvrtek a v ned?li, kdy máte v tréninku uveden volný b?h, je možné tento volný b?h nahradit jinou sportovní aktivitou, kterou máte rádi. Nem?li byste ji však provád?t s maximálním nasazením, nebo? tento trénink má hlavn? regenera?ní charakter. MK=meziklus.