Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Memoriál Karla Raise: Špičkově obsazený závod

Ivo Domanský | 01.05.2007 | přečteno: 16668×

Zbývají necelé dva týdny do pražského maratonu a domácí špička si tradičně dá test v sobotu na 15km trati v severních Čechách při Memoriálu Karla Raise. Tento kraj rozhodně není baštou českých vytrvalostních běhů, avšak „Počerady“ se každým coulem vymykají průměru. Přidává komentář pořadatele

Silni?ní b?h Po?erady – Louny se letos uskute?ní již poosmnácté. Závod zajímavý tím, že je to nejv?tší sportovní setkání zdravých a handicapovaných sportovc?. Stovky ú?astník? sportovních sout?ží na lounském výstavišti budou moci ocenit vrcholné sportovní výkony vozí?ká??, jimž sta?í díky speciáln? upraveným vozík?m ke zdolání patnácti kilometr? necelá p?lhodina.

„Hlavfoto: www.askelna.wz.czní závod z Po?erad do Loun je závodem, kdy v jednom okamžiku se na startu potkávají zdraví a hendikepovaní sportovci. Byl to od za?átku náš zám?r. A tak první startují v 11.00 hod. nejrychlejší hadbike?i, po nich za dv? minuty vozí?ká?i a za další dv? minuty všichni b?žci. Tím se na trati závodu v jednom okamžiku st?etávají všichni sportovci bez rozdílu v?ku, pohlaví i zdravotních hendikep?. Diváci pak mají v cíli možnost porovnávat ?asy všech zú?astn?ných sportovc? a to jak zdravých tak zdravotn? postižených. To je náš zám?r i smysl celé naší akce, za pomoci sportu spojovat lidi,“ ?íká Radovan Šabata, p?edseda po?ádajícího ASK Elna Po?erady. 

Již nyní m?žeme prozradit, že se na startu sejde nevídaná konkurence z domova a možná i ze zahrani?í. Za všechny jmenujme Krom??ížské Jana Bláhu nebo Davida Gerycha, mezi ženami si to rozdají Ivana Sekyrová s Petrou Kamínkovou a Ivou Milesovou. Pr?b?žnou listinu p?ihlášených naleznete na webu po?adatele.

Vysokou sportovní hodnotu memoriálu potvrdí skute?nost, že rekordní ?as nejrychlejšího muže, Ke?ana Victora Gatudu, z roku 2003 ?iní 43:53, Petra Kamínková v témže roce odcházela s tra?ovým rekordem 50:07. Loni vyhráli David Gerych (AK Krom??íž) ?asem 46:47 a Petra Kamínková (AK Olomouc) za 53:13.

Prezentace p?ihlášených b?žc?, resp. dohlašování opozdilc? pro hlavní závod prob?hne od 7:30 do 9:15 hod. v Masarykových sadech na lounském výstavišti, kam se p?est?hovaly z cyklistického stadionu. Nedaleko od místa prezentace budou stanovišt? autobus?, které odvezou b?žce na start p?ed obcí Volev?ice u elektrárny Po?erady v 11:00.

Závody vozí?ká?? ifoto: www.askelna.wz.cz atlet? prob?hnou s vylou?ením do­pravy a po?adatel p?edem upozor?uje, že na silnici v dob? konání akce budou moci vyjet pouze akreditovaná vozidla. Dojezd prvních paraplegik? je plánován na 11:20 hod., zatímco první vytrvalec by se m?l v cíli objevit kolem 11:45.

Sou?ástí Memoriálu Karla Raise bude i letos tradi?ní d?tský den s mnoha atrakcemi. Jist? zajímavý bude pohled do stanu ?eského rozhlasu 1 – Radiožurnálu, kde možná odkoukáte n?co z denní rozhlasácké práce. Všechny aktivní sportovce bude p?i jejich výkonech povzbuzovat bu­benické show.

A kdo si ješt? netroufá stanout na startu vytrvalostního b?hu, tomu po?adatelé nabízejí ú?ast v lidovém b?hu na 2200m. Uskute?ní se rovn?ž v prostorách výstavišt? v 10:45 hod. s prezentací u hlavního pavilonu již od 8:30. Výt?žek ze startovného poslouží zdravotn? postiženým Lounska.

Ivo Domanský


Oficiální stránka po?adatele

Základní údaje o závodu z Termínovky

Diskuzní téma k závodu na fóru 

Výsledky minulého ro?níku

Fotogalerie

Pravidla poháru Behej.com

Pr?b?žné po?adí poháru


Sponzoring Poháru Behej.com dosud p?islíbily tyto firmy:

Estimdrinks , Enervit 
V jednání jsou:
adidas , Vavrys (Craft)
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com