Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

KUCHAŘKA: Med – výživový doplněk, ochránce a lék

Pavlína Hanušová | 31.10.2007 | přečteno: 22379×

Nikdo asi nepochybuje o zdravosti včelího medu. Ale proč to tak je? Je to hodnotná, naprosto přirozená a ničím nenahraditelná přírodní potravina s vysokými podíly zdraví prospěšných látek. Zejména s vysokým obsahem monosacharidů, které lidské tělo téměř bezpracně a bez enzymatické zátěže spaluje.

Med je naším dalším pomocníkem proti útok?m podzimních chorob a proti vy?erpání.

Med obsahuje:
30–38% fruktózy
26–33% glukózy
1–10% sacharózy
1–10% vyšších cukr?

Dále bílkoviny (obsah je r?zný podle p?vodu medu), enzymy, vitamíny A, C, D, H, K, E, a P, vitamíny skupiny B, karoteny a flavony, pylová zrnka, vápník, fosfor, draslík, sodík, chlór, síru, ho??ík, železo, k?emík a mangan, mate?í kaši?ku, organické kyseliny a aminokyseliny.

Med je podp?rným prost?edkem pro lé?bu nemocí srdce, jater, žaludku, st?ev, ledvin, mo?ového ústrojí, ch?ipkových onemocn?ní, ?erného kašle i tuberkulózy. Pravidelným používáním medu se rozši?ují krevní cévy, což je d?ležité p?i lé?b? a prevenci vysokého krevního tlaku. Podáváním medu p?ed spaním se mírní nervová vy?erpanost a lé?í nespavost. Existuje ?ada výzkum?, které dokazují vliv pravidelného užívání medu na dlouhov?kost a celkové zdraví lidí.

Jak koupit ten správný? Pokud máte možnost, kupte si med p?ímo od v?ela?e nebo se alespo? rozhlédn?te po prodejnách zdravé výživy. Zpracováním a nesprávným skladováním v obchodních firmách med ztrácí mnoho svých lé?ivých a výživových kvalit. Takový med je pro nás už bohužel t?žko stravitelný a z t?la bez užitku odchází. Stává se tak pouhým bezcenným sladidlem. Ani chu? a v?n? takových bezcenných med? není nikterak zvláštní. Základním ukazatelem pravosti a kvality v?elího medu je schopnost krystalizace – cukernatost. Je to zp?sobeno vysokým obsahem glukózy. D?íve nebo pozd?ji krystalizují všechny druhy medu (krom? ?istého akátového) a pokud tedy kupujete alespo? ?áste?n? zcukernat?lý, je to neomylnou známkou jeho pravosti a kvality.

Pokud pot?ebujete nebo chcete mít med tekutý, je tady lehká pomoc. Nádobu vložte do hrnce s teplou vodou a po?kejte až med zm?ní skupenství. Pozor! Nesmíte med vystavit teplot? nad 46 °C (vyšší teplotou se zni?í v?tšina enzym? a vitamín? a z medu se tak stane um?lé sladidlo). Nikdy nedávejte med do mikrovlnné trouby.

Nebudu se rozepisovat o chu?ových a barevných rozdílech mezi jednotlivými druhy medu. Ochutnáváním si každý najde ten „sv?j oblíbený“. Co s ním?

Lahodný salát Lahodný salát

Najemno nastrouhanou mrkev a nahrubo nastrouhané nebo pokrájené jablko smícháme s citrónovou š?ávou a medem.

Pro milovníky jogurtových chutí – moje oblíbená b?žecká snídan?

Lžíci medu vmícháme do kvalitního (tu?ného a živého) bílého jogurtu. Vmícháme trochu kuskusu a podle vlastního uvážení a chuti m?žeme p?idat kousky o?echových jader, rozinky, sušené ovoce nebo trochu domácí zava?eniny. Kuskus vmíchám do jogurtu ješt? teplý, jogurt i med se tak proh?ejí na teplotu vhodn?jší ke konzumaci v chladném období.

Krupicová kaše – a tohle je oblíbená snídan? ?. 2

Do oby?ejné krupicové kaše ješt? v hrnci zamícháme pár kosti?ek kvalitní ho?ké ?okolády (podíl kakaa by m?l ?init alespo? 70% kakaové hmoty). Tuto extra ho?kou kaši na talí?i pokapeme medem a podáváme.

Do kaše nep?idávám žádný cukr ani máslo, jen do mléka p?ed va?ením malou špetku soli.

Obdobn? m?žete upravit i jakoukoliv jinou (t?eba ovesnou) kaši.

Jak nakládat s medem?

Med skladujte ve skle nebo v porcelánu. Zásadn? v temnu, sv?tlo mu škodí a slune?ní svit je nep?ípustný. Optimální teplota je okolo 15 °C, ale váš domácí špajz jist? dob?e poslouží. Hlavn? med nedávejte do lednice.

Nádoby s medem po použití dob?e uzav?ete, ochráníte tak med p?ed vzdušnou vlhkostí. Medem m?žete nahradit cukr v mnoha r?zných receptech. Pokud k takovému kroku p?istoupíte, tak m?jte na pam?ti, že místo 1 hmotnostního dílu cukru je t?eba použít 1,5 dílu medu. Nebojte se, že p?esladíte. Med je oproti cukru „mén? sladký“. Pokud budete s medem experimentovat v pe?ivu, p?idejte do t?sta malou lži?ku jedlé sody a pe?te p?i teplot? o 15 °C vyšší, než jste zvyklí. Vaše pe?ivo bude vlá?n?jší, zdrav?jší a vydrží déle ?erstvé.

I u medu platí: nejlepší a nejzdrav?jší je bez tepelných úprav. A tak si ho m?žete dávat na pe?ivo, jako polevu na dezerty nebo jen tak mlsnout ze sklenice.

A na záv?r typ pro všechny b?žkyn?: až p?jdete do sauny, vezm?te si malou trošku medu a p?i pocení si dop?ejte medovou masáž obli?eje. Výsledek vás p?íjemn? pot?ší.

Dobrou chu?