Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

KUCHAŘKA: Čokoláda – zhmotnělá energie

Pavlína Hanušová | 21.11.2007 | přečteno: 12140×

Pravlastí kakaa jsou tropické pralesy v povodí Amazonky a Orinoka. První zmínky o využití divokých plodů kakaovníku pocházejí z doby cca 1500 let před Kristem. Kakao sloužilo už tenkrát jako léčivý a povzbuzující nápoj.

Mayové a Aztékové považovali kakao za potravu boh?. Kakaové boby sloužily i jako platidlo a platili se v nich i dan?. Do Evropy se kakao dostalo zásluhou Kryštofa Kolumba. Ale rozši?ovat se za?alo až pod vlivem módní vlny, která vznikla na dvo?e Karla V. Špan?lé byli první, kdo za?al kakaové boby zpracovávat.

Indiánské kmeny p?ipravovaly ?okoládu jako nápoj z rozdrcených bob? a vody, pro zajišt?ní konzistence byla p?idávána kuku?i?ná mouka. Dále byly p?idávány r?zné p?ísady: med, ovoce, vanilka, pep? a chili.

Sladká droga a energetická bomba

V ?em je neodolatelnost ?okolády? Zázra?nou látkou s euforizujícími ú?inky je theobromin, který povzbuzuje mozkovou ?innost, odstra?uje deprese a zlepšuje náladu. Je dokázáno, že tato látka odvod?uje organizmus a rozši?uje v?n?ité tepny srde?ní, ?ímž p?ispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Konzumace ?okolády také podporuje uvol?ování endorfin?. Kvalitní ho?ká ?okoláda je rovn?ž dobrým zdrojem železa, ho??íku a draslíku.

Pro nás je zajímavá rovn?ž svou energetickou hodnotou. Ta je až 27 500 J/kg. Je to chutná, malá a trvanlivá energetická bomba. Je oblíbená u mnoha sportovc?, od 2. sv. války pat?í k dennímu p?íd?lu potravy amerických voják? a let?la i s astronauty do vesmíru. Jako sou?ást výživy vojsk byla ?okoláda používána na území Evropy již od 16, století.

Jak poznáme kvalitní ?okoládu?

Kvalitní ?okoládová tabulka musí být zá?iv? hladká a lesklá, musí mít sametový teplý odstín a mít silnou v?ni. Lom musí být ostrý a vydávat jasný zvuk. Pokud budete obal zkoumat dál a pokud to výrobce uvádí, zkuste ochutnat ?okoládu z kakaových bob?, které pocházejí ze st?edoamerických nebo karibských plantáží. Jsou považovány za nejkvalitn?jší. Africké boby jsou kyselejší a p?i zpracování je tedy nutno používat více cukru.

Obecn? platí: ?ím více kakaa, tím lépe. Ho?ká ?okoláda prost? za?íná na 70% obsahu kakaa.

Ale milovníci mlé?ných ?okolád, nezoufejte. Na našem trhu jsou i vysoce jakostní mlé?né ?okolády slazené t?tinovou š?ávou. Ráda bych vám doporu?ila nap?. ?okolády Rapunzel (internet nebo prodejny zdravé výživy).

P?i koupi levných ?okolád se podívejte, zda se nejedná pouze o pochoutku s ?okoládovou p?íchutí. N?kte?í výrobci ve snaze ušet?it nahrazují originální kakaový prášek náhražkami.

?okoládová p?na

Tohle je recept vhodný pro všechny ?okoládové mlsaly. Jednoduchý a efektní.

Suroviny: ?okoládová p?na

250 g kvalitní ho?ké ?okolády (min. obsah kakaové hmoty 70%)
2 lžíce medu
600 ml šleha?ky + troška ztužova?e nebo 60 ml mascarpone
4 lži?ky instantní kávy
1 lži?ka mleté sko?ice
Kakaový prášek na posypání (pravé kakao, nikoliv instantní nápoj)

Postup:

Kousky ?okolády, t?etinu smetany a med dejte do varné mísy. Nalijte do kastrolu vodu, p?ive?te k varu a na na hrnec postavte mísu s ?okoládou tak, aby se nedotýkala vodní hladiny. Plamen stáhn?te na minimum aby se voda p?estala va?it, aby pouze pá?ila. A na takto „pomalé pá?e“ za ob?asného promíchání suroviny rozpus?te. Poté mísu sundejte a sm?s nechte vychladnout zhruba na t?lesnou teplotu (kontrolu prove?te pono?ením prstu, je to velmi dobré).

Zbylou šleha?ku dejte do jiné mísy, p?idejte 1 lži?ku ztužova?e, kávový prášek a sko?ici. Šlehejte tak dlouho, aby sm?s zhoustla, ale aby ješt? stékala z metli?ky. V p?ípad? použití mascarpone ho pouze rozet?ete s ostatními surovinami dohladka.

Do mísy vmíchejte opatrn? zchladlou ?okoládovou sm?s. Nepospíchejte. Výsledná hmota je hladká, nadýchaná a má jednotnou tmav? hn?dou barvu.

P?nu m?žete servírovat jako dort (v tom p?ípad? vyložte formu igelitem, jinak se vám výsledný produkt roztrhá). Ale pokud nedocílíte té správné konzistence, je v tom jisté riziko spojené s krájením p?íliš m?kké hmoty.

Já ji s oblibou dávám do sklenic na vysoké nožce a servíruji jako pohár.

Hotovou p?nu ve form? nebo sklenicích dejte ztuhnout do lednice (nejlépe p?es noc)

A ješt? n?co záv?rem

Podle legend indiánského kmene Azték? požíval kakaový nápoj vládce Montezuma p?ed vstupem do svého harému. Pozor, p?átelé! ?okoláda má pov?st ú?inného afrodiziaka.

Dobrou chu?