Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Den díkůvzdání - běh nebo raději koláč?

Šárka Škachová | 22.11.2007 | přečteno: 17533×

V Americe se krom tradice spojené zejména s obžerstvím a exhibičním utkáním v nejpopulárnějším americkém sportu – americkém fotbalu – ustálila i tradice „thanksgiving běhů“. Ta nejstarší letos dosáhne již 98. výročí.

Konkrétn? se jedná o rodinný b?h na 10 km ve stát? Ohio (Thanksgiving Day Race), kterého se v lo?ském roce zú?astnilo více než 10 500 b?žc?. Zajímavé je porovnání s po?tem závodník? 1. ro?níku – ten totiž nedosáhl ani dvou desítek. Závod se po?ádá každoro?n? již od roku 1908, s tím, že jediná výjimka byla roku 1918, kdy závod nemohl být po?ádán kv?li 1. sv?tové válce. Dnes má charakter spíše rodinný a pro v?tšinu b?žc? je to vhodná p?íležitost, jak se p?ed ve?erním p?ejídáním protáhnout a také jak pomoci t?m, kte?í to pot?ebují – organizáto?i blízce spolupracují hned s n?kolika charitami (viz domovská stránka závodu). 

V Americe snad nenajdete svátek, který by platil pro všechna vyznání, etnické minority a církve – krom jednoho. Je to Den dík?vzdání (Thanksgiving), jehož vznik datujeme k roku 1620, kdy u východního pob?eží Ameriky p?istála lo? s názvem „Mayflower“. Na palub? vezla skupinu náboženských exulant? a vyst?hovalc?. Tito tzv. Pilgrims podnikli nebezpe?nou cestu p?es oceán proto, aby zde našli nový domov a svobodu náboženství. Na území dnešního Massachussets založili obec Plymouth, nový domov pro sebe a budoucí generace. Neum?li zacházet s p?dou a nebyli zdatnými lovci. V prvním roce jim hrozil hladomor. Ujali se jich domorodí Indiáni z kmene Squanto. Darovali jim setbu a nau?ili je zasít kuku?ici a zajistit si tak základní obživu. První žn? v Plymouth byly hubené. Osadníci se však rozhodli oslavit tento malý úsp?ch v nové vlasti a na znamení vd??nosti p?izvat k oslav? své zachránce – Indiány.

Byl ustanoven den, kdy se osídlenci sešli spolu s ná?elníkem Massasvitem a devadesáti jeho state?nými muži u prost?eného stolu. Indiáni nep?išli k oslav? s prázdnou a donesli hojnost dobrého jídla a pe?eného obrovského ptáka, krocana. Tak vypadal první „Thanksgiving“ – svátek dík?vzdání – v Americe. Tradice každoro?ních oslav svátk? dík?vzdání se dochovala dodnes v celé Severní Americe a získala snad i více na významu než Vánoce, které se staly nákupní hysterií. Oproti tomu „Thanksgiving“ p?sobí tém?? skromn? a má v sob? nostalgii. Je to den rodinného setkání, spole?ného rozjímání. Dárky nejsou zvykem. V každé domácnosti se va?í, pe?e a smaží, jako za starých ?as?. D?íve se scházely rodiny v kterýkoli podzimní den, který celé rodin? nejlépe vyhovoval. Až president Abraham Lincoln povýšil v roce 1863 tuto nepsanou tradici na plnoprávný státní svátek a uzákonil každý poslední ?tvrtek m?síce listopadu jako oficiální „Thanksgiving Day“ = národní svátek, kdy Ameri?ané nepracují a scházejí se v rodinném kruhu, aby pod?kovali každý svému Bohu za milost, kterou jim poskytl na dosavadní cest? a sílu k cest? další.

A scházejí se v 90 procentech rodin. K té dokonale ud?lané kr?t?, s dokonalou brusinkovou omá?kou. T?ch 10 procent rodin, kde kr?tu nenajdete, je zcela ur?it? vegetariánských. Jen kolá? je n?kde jable?ný (Apple Pie) namísto toho p?vodního z dýn? (Pumpkin Pie).

Kolá?ové t?sto:

 • 250 g mouky (150 g polohrubá mouka & 100 g celozrnná)
 • špetka soli
 • postrouhaná citrónová k?ra (z polovi?ky citrónu)
 • 125 g másla
 • 1 vejce
 • 2 polévkové lžíce cukru (t?tinový)

Kolá?ová nápl?:

 • 1 menší dýn? Hokkaidó / pot?ebujeme 1 hrnek dý?ové d?en?
 • 2 vejce
 • 3 polévkové lžíce javorového sirupu (nemáme-li sirup, použijeme pouze med)
 • 2 polévkové lžíce medu
 • 2 polévkové lžíce Crème fraiche (nebo kysané smetany)
 • š?áva z p?lky citrónu
 • špetka sko?ice
 • hrst o?ech? vcelku (pekanové, vlašské, atd. /použila jsem sm?s o?ech?)
 • malý sá?ek sušených merun?k

Promícháme všechny suché ingredience v míse a p?idáme rozkrájené máslo na plátky a vejce. Rukama prohn?teme v míse a potom na pracovní desce propracujeme a t?sto necháme odpo?inout v chladu. Mezitím p?ipravíme kolá?ovou nápl?.


Dýni rozporcujeme, oloupeme slupku, odstraníme semena a uva?íme v malém množství vody. Po 20ti minutách slijeme vodu, dýni rozma?káme na pyré a necháme vychladnout. Poté osladíme javorovým sirupem a medem, p?idáme špetku sko?ice, š?ávu z p?lky citrónu a 2 lžíce créme fraiche. Do sm?si vyklepneme 2 vejce a prošleháme do hladkého krému ru?ní metlou.

Kolá?ovou formu vymažeme máslem, event. jiným vhodným tukem a t?stem vyložíme kolá?ovou formu (ø 28 cm). Vytvarujeme prsty vyšší okraje kolá?e a t?sto na n?kolika místech propíchneme vidli?kou. Sušené meru?ky p?ekrájíme na drobn?jší kousky a o?echy m?žeme hrub? nasekat. Meru?ky i o?echy vhodíme na t?sto a p?elijeme dý?ovou náplní. Kolá? vložíme do rozpálené trouby a pe?eme p?i 180 °C rovných 40 minut.

Fit Faktor:

Obsahuje hodn? zinku, o?echy uklidní naši nervovou hladinu, dýn? a meru?ky dodají vlákninu. D?lá-li se n?komu kv?li tuku z másla vráska na ?ele, tak si zítra místo ve?e?e p?jde zab?hat. Kousek tradi?ního amerického kolá?e – net?eba si odpírat. Žádný jiný kolá? nemá tak zá?ivou a h?ejivou barvu, jako práv? Pumpkin Pie.

Mé poslední slovo:

P?ipravovala jsem kolá? podle starého originální receptu, bohužel výsledný efekt byl pon?kud mdlý! Po této nadmíru d?ležité zkušenosti jsem recept upravila do funk?ní podoby a malinko chu?ov? nadzvedla p?idanými sušenými meru?kami, které opravdu mohu „doporu?it“. S dýní si sednou do noty. T?stu jsem ubrala kalorickou hodnotu snížením po?tu vajec a bílou mouku minimalizovala a použila jsem báje?nou mouku celozrnnou. V tomto ohledu m? nemusíte následovat, ale faktem z?stává, že bílá mouka nemá žádnou chu?. Celozrnná mouka chutná tak trochu o?íškov? a je prost? báje?ná. Kdo ji používá, tak mi jist? rozumí. Zkuste s ní experimentovat. Dý?ového pyré by nem?lo být víc jak 1 klasický ?ajový hrnek, tj 250 ml. Sladit bílým rafinovaným cukrem není nic moc, použila jsem „sladkou chu?“ p?írody, tedy javorový sirup a med. Zkuste tento klasicky americký kolá?, jist? vás svou chutí p?ekvapí.

 


Šárka Škachová, blog Dolcevita.