Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkové deníky: osobní trenér od Polaru

Petr Havlík | 25.01.2007 | přečteno: 24735×

V dnešním díle se zaměříme na e-deník PolarPersonal­Trainer.com provozovaný známým výrobcem sportesterů, finskou firmou Polar. K jeho používání žádný sportester nepotřebujete, ale je třeba se zaregistrovat na firemních stránkách. Nenechte se odradit angličtinou, o hodně byste přišli.

Po p?ihlášení se vám objeví p?ehledné úvodní okno s kalendá?em (zobrazujícím tréninková data vztahující se k aktuálnímu týdnu/m?síci), p?ehlednou tabulkou (v níž jsou uvedeny souhrnné informace v ?íslech o ub?hnuté vzdálenosti a ?ase, dále pak po?tu cvi?ení a množství spálených kalorií) a dva info-ráme?ky (první zobrazuje údaje tréninkového programu, který si lze zvolit p?ímo v aplikaci; druhý pak po?et zbývajících dn? do vámi zvoleného závodu).

Pro p?idání tréninkového záznamu máte dv? možnosti. Pokud vlastníte sportester Polar, stáhn?te si aplikaci Polar WebLink, která vám mnohé usnadní a samotný proces p?idávání jednotlivých trénink? zna?n? urychlí. Pokud sportester nevlastníte, informace budete muset vyplnit ru?n?.

Editace tréninkových záznam? je velmi propracovaná, celkem nabízí ?ty?i záložky (p?ehled, k?ivky, kola, kola graficky). Nejd?ležit?jší je ta první, na které naleznete veškeré pot?ebné informace o vašem tréninku: a? už je to druh aktivity, ?as, vzdálenost ?i hodnoty tepové frekvence (pot?eba sportester). Jednotlivé záznamy m?žete navíc „obohatit“ komentá?em.

Co u Polar PersonalTraineru opravdu oceníte, je možnost sledování vašeho fyzického rozvoje. K tomuto ú?elu slouží karta My Progress, která vám zobrazí výsledky vašeho snažení v nep?eberném množství konfigurací. Zobrazované informace se dají „filtrovat“ pomocí výb?ru aktivit. Celý systém pracuje velmi rychle a vámi požadované grafy jsou generovány tak?ka okamžit?.

Pokud jde o samotné nastavení programu, bohatá nabídka je i zde. Vybrat si m?žete jeden ze ?ty? profil? (fitness, b?h, outdoorové sporty a cyklistika); pro p?ehlednost a srozumitelnost bych doporu?ovat p?epnout m?rné jednotky (z mi/lb na km/kg), a pokud vlastníte sportester, pe?liv? vypl?te osobní informace  (váha, výška, hodnoty HRmax a VO2) a rovn?ž tak informace o vámi používaném produktu.

Osobn? používám Polar PersonalTrainer již více než rok a nemohu si jej vynachválit. Vyzkoušel jsem mnoho dalších online aplikací, avšak každá z nich n?co postrádala.

Pokud vlastníte sportester Polar a pot?ebujete-li svá tréninková data mít kdykoliv a kdekoliv k dispozici, je toto pro vás ta pravá volba! 

Petr Havlík