Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Tréninkové deníky: Deník v mobilu?

Tréninkové deníky: Deník v mobilu?

Petr Havlík | 05.02.2008 | přečteno: 21715×

Začátek února věnujeme tréninkovým deníkům – konkrétně pak takovému, o kterém lze s trochou nadsázky říci, že s vámi bude vždy a všude.

Lehce nadsazený úvod je pravdivý jen v p?ípad?, že vlastníte mobilní telefon Nokia s opera?ním systémem Symbian, který si s aplikací Nokia Sports Tracker (dále jen NST) bude rozum?t. Než se vrhneme na recenzi samotnou, za?n?me trochou historie – zahájení vývoje NST se datuje k dubnu lo?ského roku, kdy vývojové centrum Nokia Beta Labs vydalo první verzi. NST slouží k zachycení základních tréninkových údaj? – ?as, rychlost a vzdálenost; jedná se prakticky o náhradu hodinek/krokom?ru, v n?kterých ohledech plnohodnotnou, v n?kterých zatím zaostávajících.

Aby byl využit plný potenciál aplikace, je pot?eba také GPS modul (více o využití GPS p?i b?hu v jednom ze starších ?lánku), s kterým jsou možnosti využití NST nesrovnateln? vyšší. Ale i bez n?j lze aplikaci používat na pom?rn? slušné úrovni, jen bez dynamického zaznamenávání dat o p?ekonané vzdálenosti/rychlos­ti.

Pokud se ozna?ení vašeho mobilního telefonu shoduje s n?kterým na tomto seznamu, m?žete vesele za?ít používat NST; sta?í si jej stáhnout a nainstalovat (podrobný popis viz manuál). Instalace samotná je naprosto bezproblémová a nezabere více než 3 minuty.

Hlavní menu aplikace Možnosti nastavení

Po spušt?ní NST se uživateli objeví úvodní menu s celkem 4 položkami – New Workout, Training Diary, Routes a Settings. Prvním krokem, který doporu?ujeme podniknout, je nastavení uživatelského profilu a typ sportovních aktivit (dostupné pod položkou Settings>Users a Settings>Acti­vities). 

Následn? již m?žeme za?ít NST vesele používat. Pro p?idání nového záznamu zvolím položku New Workout, nastavíme druh aktivity a p?ípadn? také zvolíme jednu z p?ednastavených tras, volbu potvrdíme OK. Následným stiskem tla?ítka START zahájíme trénink. Jak je vid?t z obrázku níže, nabízí se nám podrobný p?ehled o celkové dob? trvání tréninku, ub?hnuté vzdálenosti, okamžité/pr?m?rné rychlost a také p?evýšení. Záznam ukon?íme volbou STOP, ?ímž dojde k jeho automatickému uložení a p?idání do tréninkového kalendá?e.

  Pr?b?h tréninku #1 Pr?b?h tréninku #2

Tím se dostáváme k další d?ležité ?ásti – vyhodnocování trénink?. NST nabízí základní, ale dosta?ující tabulkový p?ehled jednotlivých aktivit, který lze filtrovat bu?to podle ?asu (aktuální týden/m?síc/rok) anebo podle druhu aktivity. Detailní prohlížení jednotlivých záznam? tréninkového deníku nám umož?uje kalendá? (p?ístupný p?es položku Training Diary z hlavního menu), ve kterém sta?í vybrat požadovaný den a následn? konkrétní záznam.

 Kalendá?ový p?ehled Tabulkový p?ehled 

Tolik k popisu mobilního sportovního deníku od Nokie. Co doporu?it záv?rem? Pokud rádi experimentujete, za vyzkoušení nic nedáte. Snad již z úvodu bylo jasné, že s používáním „mobilního“ deníku budou ve srovnání s jeho konkurenty na PC spojena ur?itá omezení – zejména pak prohlížení a zpracovávání výsledk?. To se však pravd?podobn? brzy zm?ní, jelikož vývojový tým NST pracuje na propojení mezi mobilní verze aplikace s jejím „bratrem“ na internetu, který je ale zatím pouze ve fázi testování. Doposud ale vše napovídá tomu, že p?jde o velice kvalitní a užite?ný nástroj, který krom jiného zvládne propojení s Google Maps a tzv. geo-tagování fotek (p?i?azení GPS polohy snímk?m z mobilního telefonu a jejich následné zobrazení na map?). Nechme se p?ekvapit.

Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

OndraVojta muž 05.02.2008 11:41:43

Tak jsem se koukal na stránky SportTrackeru Beta a našel tam hezký záznam tréninku po Praze – řekl bych, že na to, že byl nalitej jak kára, že se až motal a občas i procházel zdí, tak běžel teda chlapec fak rychle… :-)

http://sportstracker.noki … o?id=66769
 

avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 05.02.2008 12:02:56

>> OndraVojta, 5. 2. 2008 11:41:43

Musím říci, že mám podobně nedobré zkušenosti, byť s předchozí verzí softwaru. Uběhl jsem odhadem dva kilometry a zíral na display telefonu, kde stálo: Celková distance: 40 km. Ale jinak té technologii držím palec, je to zajímavý souboj mobil vs hodinky, přičemž první se časem zmenšuje, zatímco druhé spíše nepříjemně roste, i když to druhé u běžců pořád a logicky jednoznačně vede.

avatar

Štěpánovice

Celkem 11490 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:46:13 (2011)
půlmaraton: 1:39:49 (2010)
maraton: 3:43:18 (2007)

VanaXXL muž 05.02.2008 12:21:06

Mé zkušenosti s N95 jsou celkem pozitivní. 2D poloha je celkem přesná, Z souřadnice mizerná. Tím pádem je špatně jak profil, tak rychlost i vzdálenost. Po vyexportování do mapy na internetu je to celkem vpoho. Krokoměr funguje bezvadně. Celkově je to fajn aplikace. Chtělo by to, aby mapy byly uložené v telefonu a Z souřadnici si aplikace tahala z nich. Pak by to bylo lepší. Nereálné vzdálenosti to hází pokud se člověk rozběhne ještě předtím než se syncne pozice. Já jsem takto včera běžel rychlostí cca 340kmph a za výběh spálil asi 30 megajoulů.

Motto: Life is too short to remove USB safely
avatar

Praha

maraton: 3:20:00 (2009)

veselymarek muž 05.02.2008 16:24:58

Když jsme u toho mobilu, já jsem registrován na www.x-sms.info a chodí mi každý den brzo ráno tréninkové plany na maraton. Je to supr

administrator 03.04.2010 13:32:21

Začátek února věnujeme tréninkovým deníkům – konkrétně pak takovému, o kterém lze s trochou nadsázky říci, že s vámi bude vždy a všude.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.