Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TRÉNINKOVÉ DENÍKY: MyTreneek vs Runningahead

TRÉNINKOVÉ DENÍKY: MyTreneek vs Runningahead

Martina Tomisová | 07.08.2008 | přečteno: 28166×

Přinášíme další z řady volně dostupných internetových tréninkových deníků. Dnes jsme vybrali jeden český a jeden v anglickém jazyce. Oba můžeme doporučit a pro lepší výběr jsme připravili jejich srovnání.

MyTreneek

My Treneek, tréninkový deník - základní obrazovka

Adresa: http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/mytreneek/

Jazyk:  ?esky

Druhy sportovních aktivit:

b?h, kolo (silnice, terén), b?žky, ch?ze, plavání, posilovna, inline brusle, sjezdové lyžování, sportovní hry, triatlon a sport typu joga, pilates a podobn?

Lze p?idávat vlastní aktivity: ne

Kolonky v logu:

Jaké kolonky se vám budou ve formulá?i zobra­zovat závisí jen na vás, lze je nastavit. Nicmén? nelze p?idávat vlastní (je jich ale dostatek). Mezi nej?ast?ji používané pravd?podobn? pat?í:

druh sportovní aktivity (výše jmenované)
terén (na výb?r je rovina, n?kolik druh? kopc?, b?žecký pás a další)
tréninkové prvky (kompenzace, technika, n?kolik druh? vytrvalosti, závod, posilování atd.)
délka tréninku
po?et kilometr? (z n?j se spo?te rychlost)
pr?m?rná a maximální tepová frekvence
po?así
hmotnost
spot?ebovaná energie
ranní tepová frekvence
poznámka
intervaly
pocit z výkonu
a další.

Další výhody:

vyobrazování graf?

Denní grafy


možnost zaznamenávání výsledk? r?zných fyzických test?
p?ehled závod? (závody p?idávají sami uživatelé, p?i?emž je možné se na závod na webu „p?ihlásit“, aby ostatní v?d?li, že ho pob?žíte)
žeb?í?ek pro srovnání s ostatními uživateli

 

Žeb?í?ek podle b?hu

možnost zasílání vzkaz? mezi uživateli
možnost nastavení barev vašeho logu
uložená data si lze ve formátu XLS stáhnout (nap?. jako zálohu)
Celkový dojem:

Velmi p?íjemné a jednoduché používání. Z po?átku jsme se trošku neorientovali ve zkratkách, ale v nápov?d? jsou všechny popsané, takže to nebyl žádný problém. Vaše data jsou všem ve?ejn? p?ístupná.


RunningAhead

 

<a target=„_blank“>Úvodní stránka s jednoduchým grafem

 

Adresa: http://runningahead.com/

Jazyk:  anglicky

Druhy sportovních aktivit:

b?h, kolo, plavání, posilování, zdravotní poznámka, akce

Lze p?idávat vlastní aktivity: ano

Kolonky v logu jsou pevn? dané, pro b?h jsou to:

datum a ?as
typ b?hu (jsou zde n?které p?ednastavené, další lze p?idat)
vzdálenost
?as (z n?ho se vypo?te tempo)
použitá obuv
hmotnost
tepová frekvence (pr?m?rná, minimální, maximální)
po?así
intervaly
umíst?ní v závodu a informace o dalších ú?astnících
kvalita výkonu
snaha
poznámky

Ukázka kalendá?e. Kliknutím na náhled získáte velký obrázek.
Další výhody:

vyobrazování graf?
hezký souhrn aktivit na první stránce
zaznamenávání opot?ebení obuvi:

Údaje o obuvi


Každý pár bot si lze zaregistrovat – uložit si, co je to za boty a kolik stály. Pak už jen vždy po dob?hnutí zaznamenáte, ve kterých botách jste b?želi, a máte statistiku, kolik mají které boty nab?háno a kolik vás stál kilometr b?hu v nich. M?žete si vytvo?it ?asto používané trasy, u každé trasy lze uložit její jméno, povrch, délku, lokaci a záznam na Google map?. Uložená data si lze ve formátu XLS nebo XML stáhnout, nebo nahrát na web (nap?. kv?li zálohování)
m?žete si dát kamkoliv na web, t?eba do vašeho blogu, kód, který bude zobrazovat vaše poslední záznamy (kód je na webu ke stažení, sta?í copy&paste)

P?íklad zadání nového b?hu
Celkový dojem:

Velmi p?íjemné a jednoduché používání. Lze si nastavit lokalizaci – místo p?ednastaveného anglického systému jednotek systém metrický, vlastní formát data, zda týden za?íná pond?lkem, ?i ned?lí. Ovšem bohužel ne ve všech formulá?ích to funguje – výjime?n? je t?eba psát datum ve tvaru p?ednastaveném (MM-DD-YY), i když máte nap?íklad nastavený tvar (DD-MM-YY) – takováto chyba je t?eba ve formulá?i pro zápis zran?ní. P?ístup k záznam?m lze omezit pouze na ur?ité osoby, nebo m?že být dokonce zcela privátní.

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

OndraVojta muž 30.09.2008 15:31:36

Kolonka pro boty na MyTreneek

Speciálně na přání běžců jsme na MyTreneek přidali kolonku „náčiní“, ve kterém si můžete registrovat ke každé tréninkové jednotce například použitý typ bot. Záznamy je možné podle tohoto parametru i filtrovat a sčítat.

administrator 03.04.2010 13:32:35

Přinášíme další z řady volně dostupných internetových tréninkových deníků. Dnes jsme vybrali jeden český a jeden v anglickém jazyce. Oba můžeme doporučit a pro lepší výběr jsme připravili jejich srovnání.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.