Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Listujeme červnovým Běhej

Listujeme červnovým Běhej
foto: archív behej.com

behej.com | 22.06.2010 | přečteno: 16356×

Tři rozhovory včetně povídání s komentátorem ČT Standou Bartůškem o jeho kuriózním běžeckém tréninku na havajského Ironmana, něco o závislosti na běhání, pitný režim, trénink běhu do vrchu, motivace pro začátečníky… A k tomu kopa doufejme krásných fotek. To je nové Běhej, které vychází příští týden. SEZNAM NOVINOVÝCH STÁNKŮ


Závislost na b?hání – prospívá nebo škodí?

Tomáš Klášterecký, b?žec a terénní pracovník s uživateli drog:

Jednou moji klienti – injek?ní uživatelé pervitinu – projevili starost, zda jsem v po?ádku, že prý jsem od minula pon?kud zhubl. P?ipravoval jsem se tenkrát na p?lmaraton, kde jsem si cht?l zab?hnout kvalitní osobák. V?noval jsem tomu veškeré úsilí a volný ?as, ?ty?i m?síce jsem žil jenom oním „dnem D“. B?hal jsem p?ibližn? 400 kilometr? m?sí?n?, všechny ostatní aktivity p?izp?soboval tréninku, a když už se plánovaný závod blížil, cítil jsem se opravdu ve form? a bylo to na mn? i vid?t.

Byl jsem p?kn? „vyšvihaný“, šlachovit?jší víc než kdykoli p?edtím, se znatelnými d?lky ve tvá?ích. S hrdostí v hlase jsem jim proto odv?til, že jsem te? za?al v poslední dob? trochu víc b?hat, takže je možné, že jsem opravdu zhubl. Podívali se na sebe, pak se usmáli a mezi sebou si polohlasem ?ekli: „No jo, každej tomu ?íká jinak…“


Ironman mi objevil b?h

Stanislav Bart?šek, komentátor ?eské televize:

Poslední dlouhé triatlony jsem absolvoval s velkými bolestmi kloub? a oteklýma nohama. Toužil jsem ale po tom kvalifikovat se na havajského Ironmana, takže jsem se snažil bolest p?ekonávat. Došlo to až tak daleko, že jsem si p?i záv?re?ném maratonu v posledních deseti kilometrech musel vzít n?kolik brufen?, abych v?bec mohl závod dokon?it.

Já už cht?l jen postoupit na ten havajský závod. Ale ta touha byla tak velká, že jsem poslední závody absolvoval i p?es velkou bolest. V roce 2002 se mi p?i Ironmanu Curych poda?ilo na Havaj kvalifikovat. V tamních náro?ných klimatických podmínkách však ty potíže dosáhly vrcholu. Dokon?il jsem závod a málem jsem bre?el bolestí. Pravá noha opuchlá, bolesti šílené. V tu chvíli jsem myslel, že už nikdy nebudu b?hat. Ani tramvaj jsem tehdy nedokázal dob?hnout. Trvalo to tak ?ty?i roky, b?hem nichž jsem neb?hal v?bec.


Zaujal nás v letošních maratonských tabulkách

Jan Sokol, AK Sokolov:

Na podzim roku 2005 p?išel zán?t srde?ního svalu a strávil jsem týden na jednotce intenzivní pé?e. Dostal jsem se z toho, v dalším roce mi p?i maratonu nam??ili 3:00:41, ale rok 2007 jsem zase spadl na 3:33:15. Nastoupil jsem siln? p?emotivovaný, a podle toho to dopadlo. Od p?lky to byla ch?ze a až na posledních p?ti kilometrech jsem se op?t dokázal rozeb?hnout. Tento závod ve mn? zanechal zatím nejsiln?jší zážitek… No a na podzim p?išel další zán?t srde?ního svalu. ?ekl jsem si, že to musím d?lat trochu jinak.


Badwater Ultramarathon – Extrémní výzva pro Dana Orálka

Daniel Orálek, brn?nský ultravytrvalec a vít?z ankety o Vytrvalce roku 2008 a 2009:

D?vod?, pro? jsem se rozhodl pro tento závod, bylo n?kolik. Tím hlavním byly ?lánky, které popisovaly tento závod jako nejt?žší na planet?. Nap?ed jsem ?íkal p?i dotazech na moje ultrazávod?ní: „Víte, já už jsem b?žel tamto a tamto, ale ten závod, co se b?ží v Údolí smrti, to je teprve mazec.“ No a potom mi došlo, že není d?vod, pro? bych ho nemohl b?žet také. Navíc jsem zjistil, že to asi neb?žel žádný b?žec z ?eska. Definitivn? jsem se rozhodl n?kdy v polovin? minulého roku. Díval jsem se na výsledky a došlo mi, že závodníci, co se toho závodu ú?astní, nejsou žádní nadlidi, ale že výkonnostn? jsem spíše mnohem dále. Faktem je, že jsem také na vrcholu svých ultramaratonských sil a m?l bych to zvládnout.

Mám nab?háno dost kilometr? a nemám strach z délky. Ultramaraton? s podobnou vzdáleností jsem už absolvoval n?kolik. Avšak sauna v ?ervnu nepat?í mezi úpln? jednoduché v?ci. Nakonec mi vypomohl kamarád, který má saunu doma. První trénink, to bude pouze pobyt v saun?, ale plánuji také b?h na míst? nebo rotoped, pokud se tam vejde. Jde o to zvyknout si na pohybovou aktivitu v teplotách kolem 70 °C v saun?, což by mohlo odpovídat teplot? na slunci p?i 50 °C ve stínu.


Nezdolná veteránka

V?nceslava Pokorná:

Nejsem žádná feministka, ale p?iznávám, že mne ob?as štve, že ?asto nejsou na b?žeckých závodech vypisovány veteránské kategorie pro ženy, respektive, že je jich ve srovnání s muži nepom?rn? mén?. T?eba tehdy, když podám sv?j maximální výkon a jsem jen bramborová – v kategorii žen nad 18 let. Nemyslím si, že t?chto žen je málo, a p?ibývají. Ano, je jich mén? než muž?, ale jinak platí úm?ra: nejsou-li vypsány veteránské kategorie, ženy nep?ijedou.

Ženy také dbají nemálo na sv?j vzhled, a to v každém v?ku. A když mají pocit, že už jejich b?h nevypadá p?íliš esteticky, tak „do trenýrek“ už prost? nejdou. Je v tom i v?tší míra sebekritiky.


Pro? b?há mamina od ?ty? d?tí?

Martina Bumbová:

Až do svých ?ty?iceti, tedy dle mého životního plánu v první t?etin? bytí na Zemi, jsem se tím životem celkem poklidn? plácala. Po v?tší pauze jsem si z pohádkové lyža?ské dovolené p?ivezla ?tvrtou dceru, b?hem t?hotenství op?t nabrala pár desítek kil, ze kterých i rok po porodu n?co nep?ehlédnutelného zbylo. Kdyby m? zárove? neza?ala víc a víc bolet záda a nevrátila se t?hotenstvím ztracená ?astá migréna, asi bych vesele tlela dál.

M?j muž, coby zavilý nep?ítel chemických ?ešení zdravotních problém?, na mé zobání pilulek koukal velmi vy?ítav?. Zárove? v té dob? moje nejlepší kamarádka za?ala b?hat. Vid?la jsem na ní, jak se mi m?ní p?ed o?ima z matróny na p?knou babu. A?koli b?h byl pro m? odjakživa synonymem mu?ení, ?ekla jsem si, že za pokus nic nedám a zkusím to.


Nové B?hej vychází 11. ?ervna. Najdete jej v síti PNS, Gigasportu a b?žeckých prodejen. P?edplatitelé obdrží do poštovních schránek navíc výtisk Distance Running.


PROHLÉDN?TE SI ELEKTRONICKÝ ARCHÍV STARŠÍCH ?ÍSEL

P?EDPLA?TE SI B?HEJ A VYBERTE SI DÁREK

SEZNAM NOVINOVÝCH STÁNK? S ?ERVNOVÝM B?HEJ

Komentáře (Celkem 56)

Nalezené položky: 57 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 10.04.2010 23:04:13

.

Radek Narovec muž 10.04.2010 23:04:56

Bylo vytvořeno spojení diskuze – článek: Nové Běhej o běžeckých botách a zdraví chodidel

avatar

Celkem 209 km
Minulý měsíc 0 km

MT muž 11.04.2010 22:22:12

Tak minimálně obálka se povedla…=)

Motto: Dalo by se říct, že jsem vrcholový běžec - jen mám velmi nízký vrchol, který však neustále posunuji výš...
avatar

Brno

10 km: 0:36:12 (1999)
maraton: 3:06:00 (2000)

martin76 muž 25.04.2010 09:59:25

>> MT, 11. 04. 2010 22:22:12

potesila i moznost zvetseni predni stranky:).

Motto: i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergillia v originále
avatar

Celkem 3392 km
Minulý měsíc 0 km

jmaselnik muž 04.05.2010 07:04:50

tak jsem včera konečně nové běhej zběžně prolistoval a musím říct, že jsem zůstal s otevřenými ústy. Přehled lehkých silničních i krosových bot obsahuje modely od 205g do 380-ti, od závodek po vyloženě těžké tlumivé modely. To jsou mi věci.

avatar

Hořovice

Celkem 2611 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:38 (2013)
půlmaraton: 1:27:15 (2011)
maraton: 3:30:59 (2011)

pítros muž 10.05.2010 15:01:05

vím že to sem nepatří ale asi si tady toho někdo spíš všimne, v jednom článku k Pražskému maratonu bylo napsáno:

V pondělí si určitě kupte Hospodářské noviny. Tento mediální partner se zhlédl v krásné tradici zpoza našich hranic a přinese přílohu s kompletními výsledky. Je to nádherný pocit najít své jméno v celostátním deníku!

Hm tak jsem si je koupil a nikde nic. Nebo mě v trafice omylem ochudily? Koupili jste si někdo ty noviny dnes? Děks, sotva chodim, a furt lítat pro noviny mi dnes neba heh

Motto: běhám prostě rád.. http://endorfinzavislak.blog.cz/
avatar

Olomouc

Celkem 149328 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:54 (2001)
půlmaraton: 1:34:43 (2002)
maraton: 3:21:17 (2002)

321919 muž 10.05.2010 16:19:38

>> pítros, 10. 05. 2010 15:01:05

Ahoj! Někde (ale opravdu si nevzpomenu kde) jsem četl, že komletní výsledky budou v úterním vydání Hospodářských no­vin.

Motto: Nepřestaneš běhat proto, že jsi zestárl. Zestárneš proto, že jsi přestal běhat.
avatar

Hořovice

Celkem 2611 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:38 (2013)
půlmaraton: 1:27:15 (2011)
maraton: 3:30:59 (2011)

pítros muž 10.05.2010 16:42:55

>> 321919, 10. 05. 2010 16:19:38

Tak super, díky, snad to tam tedy bude. To jen abych si mohl něco vystříhnout na památku k 1.maratonu k diplomu.

Motto: běhám prostě rád.. http://endorfinzavislak.blog.cz/
avatar

Brno/Havířov

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:37:27 (2010)
půlmaraton: 1:26:57 (2010)
maraton: 3:14:26 (2007)

forest muž 10.05.2010 17:44:07

>> 321919, 10. 05. 2010 16:19:38

http://www.praguemarathon.com/…ych-novinach

Motto: Vítěz by se v cíli neměl tak radovat, protože vlastně zvítězil nad slabšími.
avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 11.06.2010 10:48:18

Připojujeme ke stažení seznam novinových stánků s červnovým vydáním: http://www.behej.com/…n%202010.xls

avatar

Celkem 718 km
Minulý měsíc 0 km

vosice žena 11.06.2010 13:15:29

Výborně!!! Jelikož hned ráno jsem se po něm pídila ve dvou PNS a ani v jednom nebyl,ani ho neznali,tak ted už vím kam pro něj cíleně zajít.To se hodí!

Motto: Kdo vítězí nad lidem je mocný,kdo vítězí sám nad sebou je nejmocnější. (Lao-c´)
avatar

Celkem 718 km
Minulý měsíc 0 km

vosice žena 12.06.2010 00:39:24

Už ho mám…pěkný…takový barevný. :-) Ne,ale vážně,zaujal mne článek MARATON BEZ LESKU,kdy běžel závodník,a nevím zda jsem to dobře pochopila,úplně bez vody?Proč mu nedovolili se napít a jako doping používal strychnin a vejce?a francouzský koňak? Psal se sice rok 1904,ale vždyt to je jen nějakých 100 let a něco,tak by mne zajímalo co budou potomci našich potomků říkat na současné sportovní metody. P.S:Anebo na tom francouzském koňaku opravdu něco je? Já jen,že kdyby jo,tak je mi pořád sympatičtější než syrové vejce :-)

Motto: Kdo vítězí nad lidem je mocný,kdo vítězí sám nad sebou je nejmocnější. (Lao-c´)
avatar

Olomouc

Celkem 10048 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:44:10 (2013)
půlmaraton: 1:40:40 (2012)
maraton: 3:58:26 (2009)

tomaz muž 12.06.2010 16:19:21

>> vosice, 12. 06. 2010 00:39:24

pokud se nepletu, tak jde o to, že v té době se pití na trati nedoporučovalo. Aspoň myslím, že jsem to takhle někde četl.

Motto: Only those who risk going too far, can possibly find out how far they can go...
avatar

10 km: 0:55:50 (2015)
půlmaraton: 2:01:57 (2015)
maraton: 4:34:35 (2015)

Kniga žena 12.06.2010 19:39:46

Hm na dvou stancich pobli me by mel byt.. zajima me tam hlavne ten clanek o crossovych botach.. jenze stanek co je na osovy ho nemel, snad ten druhej,a jenze ten bude otevrenej az v pondeli… grrr :)

Motto: blog.knigy.cz
avatar

Žďár nad Sázavou

půlmaraton: 1:42:51 (2011)

pam65 muž 23.06.2010 14:30:10

No, Vysočina tam není ani prázdná!

Motto: No toto!
avatar

Praha

mapos muž 25.06.2010 15:21:59

>> Radek Narovec, 11. 06. 2010 10:48:18

Jen je skoda, ze ten seznam novinovych stanku neodpovida realite. Napr. v Praze-Strasnicich na Starostrasnicke 35 o Behej.com vubec neslyseli. :-(

avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 26.06.2010 11:47:36

>> mapos, 25. 06. 2010 15:21:59

To mne mrzí, čerpám data přímo z intranetu PNS. Zeptám se jich na to, díky za upozornění.

avatar

vipera muž 28.07.2010 11:32:12

>> Radek Narovec, 26. 06. 2010 11:47:36

Spíš bych přivítal anketu: zrušit časopis ANO/NE

Motto: Why walk when you can run
avatar

Praha 9

Celkem 9303,79 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:13 (2014)
půlmaraton: 1:31:41 (2013)
maraton: 3:27:44 (2014)

asteryx muž 28.07.2010 14:03:47

>> vipera, 28. 07. 2010 11:32:12

a muzu se zeptat proc by se mel casopis rusit?

avatar

vipera muž 28.07.2010 14:19:21

>> asteryx, 28. 07. 2010 14:03:47

Od vzniku časopisu je na webu jen statistika

Motto: Why walk when you can run
avatar

Brno

Celkem 937 km
Minulý měsíc 0 km

leontynka žena 28.07.2010 14:28:00

V Brně má být běhej v prodeji v Giga Sportu a mají tam vždycky jenom starý číslo (asi tak měsíc až 2 starý) :-((

avatar

Trutnov/Praha

10 km: 0:31:01 (2009)
půlmaraton: 1:06:33 (2012)
maraton: 2:18:27 (2011)

peca_p muž 29.07.2010 10:46:28

Měl bych návrh, aby se na obálku časopisu dávali spíše čeští běžci nebo běžkyně. Fotek, které by mohli být na obálce je zde ve fotogalerii hodně.

avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 29.07.2010 11:23:28

>> leontynka, 28. 07. 2010 14:28:00

To je smutné, ale je to bohužel čistě záležitost Gigasportu, či konkrétní jeho prodejny. My jim dodáváme časopisy několik dní před oficiálním datem vydání. V Brně ale co nevidět minimálně dvě prodejní místa přibudou. Bez shánění budete mít časopis v případě předplatného. Pokud se vám nebude líbit, peníze vám vrátíme.

avatar

Praha 3

Celkem 38273,15 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:29 (2015)
půlmaraton: 1:32:22 (2016)
maraton: 3:24:57 (2008)

intensity žena 29.07.2010 11:40:08

zase skoro stejne obalky, nic noveho. Proč? ;-)

avatar

Benešov u Prahy

Celkem 4768 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:16 (2012)
půlmaraton: 1:27:57 (2010)
maraton: 3:19:06 (2010)

chuchvi muž 01.08.2010 14:18:59

Přesně.Každý měsíc jsou na výběr skoro stejné obaly.Určitě bych také uvítal české běžce na předním obalu nebo foto z velkého závodu z daného měsíce.Nebál bych se ani nějaké vtipné fotomontáže k hlavnímu tématu časopisu a to ani v kreslené podobě.

avatar

Celkem 718 km
Minulý měsíc 0 km

vosice žena 02.08.2010 00:14:33

Přesně tak, všechny jsou plus mínus stejné. Kreslený motiv určitě není špatný nápad, slavná běžecká osobnost na titulní straně, tentokrát tam klidně mohl být Dan Orálek. Máte podobné obálky jako časopis RUN až na ten formát. Mne osobně se nejvíc líbí č.3, ten se aspoň trochu liší, překvapuje mne, že není ve vedení :-)

Motto: Kdo vítězí nad lidem je mocný,kdo vítězí sám nad sebou je nejmocnější. (Lao-c´)
avatar

Praha 3

Celkem 38273,15 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:29 (2015)
půlmaraton: 1:32:22 (2016)
maraton: 3:24:57 (2008)

intensity žena 02.08.2010 07:54:28

Souhlasím, taky jsem dala č.3, které se alespon něčím odlišuje;-) jinak nuda :-)

avatar

Brno

Celkem 19689 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:24 (2014)
půlmaraton: 1:17:52 (2016)

mulisak muž 05.08.2010 22:04:04

Kromě obrázků 1 a 3 jsou všechny úplně stejné – troufám si je nazvat „běžecko komerční kýč“. Pokud vám firmy za takový „product placement“ platí, proč ne, ale pak absolutně nemá smysl pořádat na toto téma anketu. Jinak souhlasím s předchozími příspěvky a přidávám vlastní návrh – dejte na obálku zajímavé neretušované foto normálního českého běžce v hadrách ze pár stovek, který běhá desítku za padesát minut, nemá obličej a postavu jako z Hollywoodu a netváří se jako by zažíval běžeckou nirvánu.

Motto: KISS (Keep it simple, stupid) in both running and programming
avatar

Celkem 920,36 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:58:01 (2010)
půlmaraton: 2:19:55 (2010)

Mnemosyne žena 23.08.2010 22:57:43

Už se moc těším, že časopis (poprvé!!!) najdu ve schránce.

Začátečnické nadšení ;)

Motto: ~ run free ~
avatar

10 km: 0:44:38 (2011)
půlmaraton: 1:44:06 (2010)
maraton: 3:48:40 (2010)

HoK muž 27.08.2010 10:11:41

Právě mi přišlo nové číslo Běhej a je to docela zklamání. Mraky reklamy a např. výkonu Dana Orálka z Údolí smrti jsou věnovány pouze 2 strany, zatímco „Doplňky stravy“ zaberou celých 8 stran. Chybí mi reportáže alespoň z některých domácích závodů. Zmíněn je pouze Olomoucký půlmaraton a to pouze díky vítězství ve čtenářské anketě. Působí to na mě dojmem life stylového magazínu, ne časopisem pro běžce psaným bežci.

Nalezené položky: 57 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.