Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Letošní kalendář běžeckých závodů volně ke stažení

Letošní kalendář běžeckých závodů volně ke stažení
foto: behej.com

behej.com | 24.08.2012 | přečteno: 19437×

Skoro sedm stovek závodů obsahuje Kalendář běžeckých závodů, který jsme vydali v tištěné i elektronické podobě ke stažení. Zalistujte a najděte si pro sebe ten nejbližší, nejhezčí, nejnáročnější běh… prostě dle libosti. Kalendář je zdarma.

Barevná publikace klasického formátu A4 p?ináší zejména praktické informace o konaných b?žeckých závodech v letošním roce plus o pár akcích roku p?íštího. Najdete zde délku závodu, popis tratí, údaje o tom, kde se nachází start, v kolik hodin se na n?j postavit a kolik ?iní startovné. Nechybí ani odkaz na p?íslušné webové stránky závodu. Stejná data najdete i v naší online termínovce, kam budou pochopiteln? v pr?b?hu roku p?ibývat závody další. Krom? b?žeckých závod? se v Kalendá?i ob­jevují i triatlonové a duatlonové akce.

Pokud byste nev?d?li, kam na závod vyrazit, nechte se inspirovat speciální mapou republiky s tipy pro jednotlivé kraje, nebo se za?t?te do n?kterého z rozhovor? s b?žcem za?áte?níkem, nadšeným hobíkem, ?i ost?íleným závo?ákem. Prozradili, jak závody plánují a na které se letos chystají.

Láká-li vás v?n? papíru více než on-line verze, m?žete si pro Kalendá? dojít do n?které z prodejen b?žeckého vybavení. K dostání bude také na b?žeckých závodech.

P?e?t?te si také ?lánky o vybraných závodech, slovo dostali i jejich organizáto?i. Ti, kdo to myslí s tréninkem vážn?, nepochybn? uvítají dvanáctitýdenní tréninkový plán propagátora b?hu Miloše Škorpila. A pro všechny je p?ipraven speciální plakát „Moje závody“ k zapisování závodních událostí a dosažených výsledk?.


Kalendá? je voln? ke stažení v online trafikách Publero (celý kalendá?) a po stránkách ve Floowie. V online trafikách zakoupíte i náš ?asopis B?hej, ?i jednotlivé jeho ?lánky (pouze na Floowie).


Pokud byste cht?li dodate?n? vložit do elektronické verze Kalendá?e placenou reklamu na váš závod nebo zboží ?i služby, je to možné. Kontaktujte nás na inzerce@behej.com.

Publikace vznikla v sou?innosti se Sdružením organizátor? b?žeckých závod? (SOBZ) a jeho lídrem Ivem Domanským. Jeho placená a informa?n? rozsáhlejší databáze závod? vyšla rovn?ž nedávno a zakoupíte ji p?ímo na n?kterém z b?h?, jež tato legenda ?eského b?hu navštíví.

Kalendá? závod? zahajuje celou sérii našich jarních speciál?. Nyní dokon?ujeme Nákupní speciál s p?ehledem kolekcí firem a po?átkem kv?tna bude následovat speciál triatlonový. Snažíme se vytvá?et kvalitní obsah v moderní a atraktivní podob?.

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

behej.com 16.03.2012 19:17:10

Skoro sedm stovek závodů obsahuje Kalendář běžeckých závodů, který právě vydáváme v tištěné i elektronické podobě ke stažení. Zalistujte a najděte si pro sebe ten nejbližší, nejhezčí, nejnáročnější běh… prostě dle libosti. Je zdarma.
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.