Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Vychází prosincové Běhej. Co v něm najdete?

Vychází prosincové Běhej. Co v něm najdete?
foto: archiv behej.com

behej.com | 01.12.2008 | přečteno: 24688×

Dnešním dnem zahajujeme prodej nového čísla časopisu Běhej. Prosincové vydání přináší jako hlavní téma ohlédnutí za letošními Běchovicemi, hlubší pohled na popularitu běhu u dětí, reportáž účastnice horského ultramaratonu Transalpine Run a bohatý výsledkový servis. Rozšiřujeme rovněž počet distribučních kanálů, kterými nový běžecký časopis šíříme k vám, běžcům všech vyznání. PŘIDALI JSME PŘEHLED PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE. STÁHNĚTE SI UKÁZKU PROSINCOVÉHO ČÍSLA.

Odevšad slyšíme, že pokrok se zastavit nedá. P?i cest? vlakem si lidé v kupé spolu již nepovídají tak, jako tomu bylo d?íve, s notebooky na klín? se vrhají do virtuálního sv?ta nevnímajíce nikoho kolem sebe. Jsme nervózní z toho, že náš mobilní telefon už dlouho nezvonil a dokonce ani SMS zpráva nedorazila a prý se na nás valí i elektronické knihy. Má v takové dob? v?bec cenu vydávat ?asopis? Není to krok zpátky? Vždy? máme internetové b?žecké stránky www.behej.com a www.behy.cz.

D?vod?, pro? jsme se rozhodli pro vydávání barevného b?žeckého ?asopisu, je celá ?ada. ?lánky na webu stejn? ?asem sežere virtuální chroust, ale ?asopis tu z?stane a možná i toto ?íslo najde vnuk n?koho z vás za mnoho let. ?asopis se na rozdíl od webu dá vnímat tém?? všemi smysly. Je tak p?kný na pohled, stránky p?i obracení šustí a nový výtisk hezky voní. Dalším d?vodem pro to, abychom jej pro vás ve dvoum?sí?ních intervalech p?ipravovali, jste vy, naši ?tená?i.

Pozitivním ohlasem na vydání ro?enky B?hej jste nám dali zelenou pro ?asopis. Vydáním tohoto ?ísla p?estává vycházet ?asopis B?hy mimo dráhu – Maratón, na n?mž pracoval po mnoho let Ivo Domanský. Pat?í mu za to velké díky. Jsme rádi, že nejde o konec Maratónu v plném slova smyslu, spíše o navázání na jeho tradici. Je to pro nás hodn? zavazující. Máme však velkou radost z toho, že Ivo Domanský bude ?lenem týmu, který se bude na tvorb? ?asopisu B?hej podílet.

Pot?šitelná je i zpráva pro dosavadní odb?ratelé Maratónu – všichni s ?eskou poštovní adresou obdrží prosincové B?hej zdarma s možností p?edplatit si další ?ísla.

V prvním ?ísle se vracíme k b?žecké události podzimu, jíž byl již 112. ro?ník závodu B?chovice – Praha. Kondi?ní b?žci ur?it? ocení rady Miloše Škorpila pro b?hání v zim?. Zavítali jsme i do n?kolika škol, v nichž jsme prov??ili kondici dnešních školák?, nechybí ani testy b?žeckých bot, výsledky podzimních závod? a pozvánka na b?hy po?ádané na p?elomu roku.

Op?t se potkáte se známými autory, jakými jsou Ivana Pila?ová, Zden?k Smutný, Anna Pichrtová, Adam Pražák ?i Ivo Domanský. Milovníci statistik si ur?it? vychutnají maratonské žeb?í?ky letošního roku, v?etn? údaj? o slovenských b?žcích!

Od vydání ro?enky v zá?í letošního roku jsme rovn?ž pracovali na otev?ení dalších distribu?ních kanál?, abychom nové B?hej dostali v maximální možné mí?e k vám, b?žc?m. Již toto prosincové ?íslo proto naleznete na novinových stáncích a pokud ne, napište nám o tom na redakce@behej.com. Start celorepublikové distribuce nového ?asopisu je vždy obtížný p?edevším z pohledu optimálního rozložení nabízeného množství v místech, kde o n? bude nejv?tší zájem. Rozhodn? to není levná záležitost.

Budeme se rovn?ž snažit o to nabídnout vám B?hej i ve specializovaných sportovních prodejnách. Již dnes jej naleznete v pražských prodejnách Triexpert a Sport Ko?árník a postupn? budeme zavážet obchody po celé republice. Nám uleh?íte výb?r tím, že se po B?hej za?nete poptávat p?ímo ve vaší oblíbené prodejn?.

Pokud se chcete dostávat k B?hej nejjednodušší cestou a b?hat rad?ji po své oblíbené trase než od trafiky k trafice, objednejte si celoro?ní p?edplatné a jako bonus k tomu získáte toto nové ?íslo zdarma.

Jsme na po?átku naší práce. ?e?eno b?žeckou terminologií, stojíme na startu maratonu. Rozhodn? nechceme mít ve výsledkové listin? zápis DNF (nedokon?il). Rádi bychom náš cílový ?as stla?ili co nejvíce pod t?i hodiny. T?šíme se na to, že vyšší kvalit? obsahu pomohou i vaše p?ísp?vky a komentá?e zaslané e-mailem na adresu redakce@behej.com.


STÁHN?TE SI UKÁZKU PROSINCOVÉHO ?ÍSLA

STÁHN?TE SI P?EHLED PRODEJNÍCH MÍST, KDE NAJDETE B?HEJ

P?EDPLA?TE SI ?ASOPIS B?HEJ PRO ROK 2009 A ZÍSKÁTE LETOŠNÍ ?ÍSLO ZDARMA

ZÁ?IJOVÁ RO?ENKA JE STÁLE K PRODEJI

VYHRAJTE BOTY MIZUNO MUSTANG S P?EDPLATNÝM B?HEJ 


Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Praha-Bohnice

Celkem 22706,27 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:02 (2010)
půlmaraton: 1:20:21 (2010)
maraton: 2:58:29 (2009)

BuckTheBug muž 02.12.2008 07:25:10

Ahoj redakce,
tak už mám první číslo doma a musím říct, že jste mě dnes ráno skutečně pobavili… Ještě rozespalý jsem začal číst článek kurzivou a až asi v půlce jsem se podíval na fotku zoufalce … „vždyť má stejné boty a dokonce tragedske triko!“ Ale největší oříšek bylo vzpomenout si, kde to bylo focené. :)

Motto: "6:47, to není zlý čásek na kilásek. Škoda že jsem běžel jen 300 metrů.", Arnold J. Rimmer
avatar

Praha 4- Písnice

Celkem 167474,18 km
Minulý měsíc 3 km
10 km: 0:32:53 (1983)
půlmaraton: 1:14:34 (1986)
maraton: 2:33:20 (1984)

cernyvac muž 02.12.2008 18:40:30

Gratuluji, musím přiznat, že jsem se tvářil značně skepticky, když jste začali s myšlenkou nového časopisu. Avšak po prohlédnutí výtisku č. 11–12/2008 musím konstatovat, že jste mně dostali. A to jsem už něco viděl, běhám „jenom“ 32 let… I když Atletika a Run jsou taky dobrý..
Jinak www.behy.com už mně pěkně s..ou, strávím na nich klidně 2 hodiny denně a ty mi pak chyběj.. Pak mám doma držkovou – 1,5 až 2 hodiny běhám, pak dvě hodiny studuju web a půl hodiny eviduju trénink a je zle (stíhačka za zády slídí..).

avatar

Magdaléna
Jelínková
žena
18.12.2008 13:15:15

Obdržel jsem od Ivoše Domanského „ukázkové“ číslo 11–12/2008 běhej.com od, v kterém mě zaujal článek Jarmily Holasové nazvaný „Ženy chceme rovnoprávnost i při běhu!“.
Naprosto souhlasím s tím ,aby pro ženy na závodech byly vypisovány kategorie nad 40,50,60 let popř.45,55,65 tak jako u mužů, nevidím žádný důvod proč by tomu tak nemělo být,když u mužů je to zcela běžné. Určitě by se závodů zúčastnilo ještě více veteránek,i nyní je na některých závodech je více žen nad 45 let než mladších. Myslím, že by to neměl být pro pořadatele problém vypsat tyto kategorie.
Oceňuji organizátory Brněnského běžeckého poháru, kde mají pro ženy vypsané všechny kategorie i nad 60 let(mají se tam 4 běžkyně nad 60 let),tak by to mělo být všude.
Další nerovnoprávnost na mnoha závodech vidím ve vyhlašování nejstaršího účastníka závodu,tedy vždy muže,jako by tam ženy ani nebyly! Je to nespravedlivé a od velmi negalantní.
Děkuji Jarmile Holasové,že otevřela v časopisu Běhej.com tuto problematiku a časopisu přeji hodně dlouhý běžecký-vydavatelský život.
S pozdravem Běhu zdar, Matěj a Magda Jelínkovi  

avatar

Celkem 376 km
Minulý měsíc 0 km
maraton: 3:05:54 (1999)

erhard muž 23.12.2008 08:58:59

ahoj v redakci,
není to to špatné, ale ještě to není ono…výsledky jsou tragedie, řešením je lupa, brýle nestačí. V tom byl Ivo lepší, stejně různé postřehy a drby ze závodu mi budou chybět.
Navrhoval bych zavést rubriku PŘEDSTAVUJEME,kde by se se objevily různé, třeba i malé závody,ne propozice, ale třeba pohledem přímého účastníka, barvitě…a máte vystaráno na několik let. Všechny závody nemůžu objet, ale o to více mě zajímaji.
Jinak hodně úspěchu v novém roce. ahoj er

administrator 03.04.2010 13:32:40

Dnešním dnem zahajujeme prodej nového čísla časopisu Běhej. Prosincové vydání přináší jako hlavní téma ohlédnutí za letošními Běchovicemi, hlubší pohled na popularitu běhu u dětí, reportáž účastnice horského ultramaratonu Transalpine Run a bohatý výsledkový servis. Rozšiřujeme rovněž počet distribučních kanálů, kterými nový běžecký časopis šíříme k vám, běžcům všech vyznání. PŘIDALI JSME PŘEHLED PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE. STÁHNĚTE SI UKÁZKU PROSINCOVÉHO ČÍSLA.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.