Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pohár Behej.com: Pechek Běh Kerteamu umí

Pohár Behej.com: Pechek Běh Kerteamu umí

behy.cz | 22.03.2008 | přečteno: 9670×

Sobotní Běh Kerteamu v pražském Chuchelském háji ovládlo mládí, pěti ze šesti závodníků na bedně je méně než 30 let. Stejně jako loni si se zbytkem startovního pole lehce poradil domácí Petr Pechek, velký talent českého běhu. V ženách, rovněž s velkým náskokem a v novém traťovém rekordu, zvítězila Monika Preibischová z AC Mariánské Lázně. PŘIDÁN KOMENTÁŘ IVA DOMANSKÉHO

Pechek nad?lil druhému v po?adí, Františku Zouharovi z AC Praha 1890, více než minutu. Pechk?v ?as v cíli: 27:16, Zouhar za 28:24. T?etí do cíle t?íkolového závodu muž? dorazil Ond?ej Beran startující za Loko Trutnov (28:36).

„Pro mne to byl trénink na 10km závod ve Švýcarsku, kam zítra odjíždím. Kopce mi ale ned?lají dob?e, Petrovi taková tra? sedí více,“ ?ekl dráhový specialista Zouhar. „S Petrem jsme spole?n? b?želi v prvním okruhu, ve druhém mi utekl o 200 metr? a bylo rozhodnuto. Taková ztráta už se dotáhnout nedala,“ dodal pak k pr?b?hu závodu. Vít?zný Pechek zaostal jak za rekordem trati Luboše Pokorného (26:29), tak za svým lo?ským výkonem 26:56.

Za drobnou „vrcha?kou“ Preibischovou dobíhala Lenka Šibravová z po?ádajícího oddílu B?h Kerteamu, start (foto: behej.com, Jan Patera)Kerteam v sobotu absentujícího trenéra Jana Kervitcera, její ?as 21:30 oproti vít?znému 20:49 (dosavadní rekord Ivy Milesové ?inil 21:15). Na t?etí místo sta?ilo Mirce Petronjukové z AC Kovošrot 22:09.

„Držela jsem se Moniky až do záv?re?ného kopce prvního kola (ženy b?žely na dv? kola). V náb?hu do druhého mi utekla tak, že jsem ji ztratila z dohledu a dokon?ila závod sama,“ uvedla v cíli st?íbrná Šibravová.

B?h Kerteamu se b?ží na t?i (muži), respektive dva (ženy) okruhy, kdy každý z nich m??í 2800m. Na závodníky ?ekal hodn? zvln?ný terén r?zných povrch?, p?i?emž zvlášt? dvojkopec na konci každého okruhu hodn? prov??il morálku závodník?.

Zajímavostí dne je skv?lý ?as dalšího ze slavné rodiny Pechk?, otce Františka: 31:55 mu sta?ilo na 17. místo v celkové klasifikaci muž? (v 55 letech!). Dcera Jana potom skon?ila v kategorii žen pátá za 23:59.


HODNO?TE DNEŠNÍ ZÁVOD 

Na start se letos postavilo v hlavních kategoriích 131 závodník?, na chlup stejn? jako v lo?ském roce. Závodu nakonec p?álo po?así, když se po celou dobu sluní?ko snažilo, se? mohlo, zdolat nep?íjemný chlad. Tém?? se ale utišil vítr a první kapky B?h Kerteamu, stupn? vít?z? ženy: (zleva) Lenka Šibravová, Monika Preibischová, Miroslava Petronjuková (foto Andrea Ungrová)spadly až po skon?ení tomboly.

Za zmínku stojí, že od lo?ska organizáto?i vý­razn? vylepšili navigaci motorist?m na start „utopený“ v lese. Poh?íchu se pramálo zm?nilo na ned?stojném komolení jmen závodník? p?i vyhlašování výsledk? a tombole.

B?H KERTEAMU O?IMA IVA DOMANSKÉHO

Dnes 32letého Ond?eje Berana, který dob?hl celkov? na t?etím míst?, znám tém?? dvacet let, p?esn?ji od té doby, co ve dvanácti letech b?hal se svým otcem silni?ní závody do dvaceti kilometr?. Prost? proto, že jej to bavilo. Mnozí mu tenkrát prorokovali brzký sportovní konec, tátovi Jardovi nadávali, že syna „zni?í“ a vidíte – pravý opak byl pravdou. Ondra u atletiky z?stal.

Nebo Karla „Bára“ Mališová, kdysi na slovo vzatá maratonkyn? (mimochodem, jejím nejv?tším esem bylo vít?zství na mezinárodním maratonu v B?lehrad? v tehdejší ješt? socialistické Jugoslávii v r. 1991). Karla dávala vždycky p?ednost silnici p?ed terénem: „Ze seb?h? kopc? v terénu mám doslova hr?zu,“ ?íkala mi jednou. Na podobných závodech, jako byl B?h Kerteamu, zpravidla obsazuje první místa ve své v?kové kategorii.

Jirka Wallenfels si po výletu do slunného ?íma st?žoval na „kosu“, která mu ale nebránilB?h Kerteamu, stupn? vít?z? muži: (zleva) František Zouhar, Petr Pechek, Ond?ej Beran (foto: Andrea Ungrová)a b?žet v trenýrkách. Jen on sám ví, jak se mu šest dní po maratonu b?želo. Zato partnerka Lenka se p?iznala: „Týden po maratonu se prý b?há dob?e p?tka, ale já budu asi výjimka,“ hodnotila sv?j ?as, podstatn? pomalejší než p?ed rokem na stejné trati.

Nejstarším b?žcem hlavního závodu byl Vladimír ?ápek z AVC Praha, který za n?kolik m?síc? zlomí životní sedmdesátku. P?i neú?asti favorita kategorie Pepy Hlusi?ky, který práv? bojuje na mistrovství sv?ta veterán? v hale ve Francii, podlehl Vlá?a p?íbramskému Janu Svobodovi. „To je jasné, Honza je prost? lepší – vždy? je o p?t let mladší,“ konstatoval poklidn? Vlá?a v cíli. V ned?li nebude Vladimír ?ápek odpo?ívat, s dalšími „d?dky“ ze svého klubu pojede na tradi?ní trampský ?end?v b?h v Petrov?.

Jednoduché to m?la naopak jediná juniorka Eliška Antošová z Olympu. Soupe?ky nep?išly… Elišku p?ipravuje trenér Michal Jav?rek na mistrovství republiky v p?espolním b?hu v Jablonném nad Orlicí, které bude již za 14 dní. „V Jablonném budou taky kope?ky, žádný rovinatý kros, takže tento závod je pro nás nejlepší p?ípravou,“ ?íká Michal Jav?rek.

POHÁR BEHEJ.COM

B?h Kerteamu p?ilákal 60 ú?astník? Poháru behej.B?h Kerteamu (foto: behej.com, Petr Havlík)com, skoro polovinu startovního pole. Body ze sobotního závodu jsme již vložili do databáze a vás jako vždy žádáme o ov??ení, že jsme nikoho ve výsledkové listin? nep?ehlédli. 

Dosud neregistrované závodníky pak upozor?ujeme, že pohárová ú?ast je otev?ená po celý rok pro všechny a body z absolvovaných pohárových závod? p?ipisujeme i zp?tn?.

Na všechny registrované závodníky ?ekají dárky od sponzor? poháru: firmy adidas, Enervit a Triexpert. ?ím více pohárových start?, tím rostou i šance na výhru v záv?re?né tombole!

DUEL BEHEJ.COM

V Duelu behej.com se v sobotu lépe s chuchelskými kopci vypo?ádal Standa Blaha, který si p?ipsal 72,3 bodu a p?edstihl Jarmilu Holasovou, která se neláskou k vrch?m netají a dnes si p?ipsala „jen“ 69,9 bodu. Po dvou závodech jejich skóre ?iní 142,5:141,4 ve prosp?ch Standy, ale rozdíl je minimální!

Dalším závodem seriálu je 6. dubna Velká Morava v Mikul?icích.

text: Radek Narovec, Ivo Domanský, Petr Havlík
foto: Petr Havlík, Jan Patera, Andrea Ungrová


Web závodu

Propozice závodu

Výsledky závodu

Fotografie ze závodu

Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

maraton: 2:55:43 (1987)

Bering muž 26.03.2008 17:56:45

administrator 03.04.2010 13:32:24

Sobotní Běh Kerteamu v pražském Chuchelském háji ovládlo mládí, pěti ze šesti závodníků na bedně je méně než 30 let. Stejně jako loni si se zbytkem startovního pole lehce poradil domácí Petr Pechek, velký talent českého běhu. V ženách, rovněž s velkým náskokem a v novém traťovém rekordu, zvítězila Monika Preibischová z AC Mariánské Lázně. PŘIDÁN KOMENTÁŘ IVA DOMANSKÉHO


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.